| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/242/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji społeczniych z mieszkańcami Gminy Kozy oraz z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na podstawie Zarządzenia Nr 120/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 listopada 2013 r. Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/242/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik doUchwały XXXVI/242/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »