| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/245/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.) art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (Monitor Polski z 2013r. poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (Monitor Polski z 2013r. poz.812)

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014r.

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi 870zł,

6)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

7)od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 roku  poz. 5169).

§ 4. 1)Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

2)Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/245/13                                                                  Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton


Stawki podatku w złotych

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- wyprodukowane do 2008r. włącznie

520

- wyprodukowane w 2009r. i później

460

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- wyprodukowane do 2008r. włącznie

1290

- wyprodukowane w 2009r. i później

1180

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- wyprodukowane do 2008r. włącznie

1 590

- wyprodukowane w 2009r. i później

1 460


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/245/13                                                                   Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneum. lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawki podatku w złotych

2 osie

12

15

2 200

2 750

15

2 340

2 890

3 osie

12

19

2 220

2 770

19

25

2 360

2 910

25

2 490

3 040

4 osie i więcej

12

27

2 280

2 840

27

29

2 420

2 970

29

2 550

3 100


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/245/13                                                                 Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Roczne stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Stawki podatku w

- wyprodukowane do 2008r. włącznie

1 820

- wyprodukowane w 2009r. i później

1 700


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/245/13                                                                  Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Roczne stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneum. lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawki podatku w złotych

2 osie

12

25

2 090

2 210

25

31

2 210

2 330

31

do 36 wł.

2 330

2 410

pow. 36

-

2 410

2 960

3 osie i więcej

12

do 36 wł.

1 990

2 390

pow. 36

40

2 390

2 960

40

-

2 490

3 060


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/245/13                                                                Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Roczne stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneum. lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawki podatku w złotych

1 oś

12

25

1 180

1 260

25

36 wł.

1 260

1 380

pow. 36

1 380

1 650

2 osie

12

28

1 020

1 180

28

33

1 180

1 290

33

36 wł.

1 290

1 430

pow. 36

38

1 430

1 650

38

1 650

2 140

3 osie i więcej

12

36 wł.

1 150

1 560

pow. 36

38

1 360

1 870

38

1 560

2 170


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/245/13                                                                   Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Roczne stawki podatku od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących


Stawki podatku w złotych

do 15 miejsc włącznie

- wyprodukowane do 2008r. włącznie

1 170

- wyprodukowane w 2009r. i później

1 020

większej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc

- wyprodukowane do 2008r. włącznie

1 430

- wyprodukowane w 2009r. i później

1 310

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- wyprodukowane do 2008r. włącznie

1 960

- wyprodukowane w 2009r. i później

1 840

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »