| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 240/XXXII/2013 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr 232/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r (MP z dnia 09 września 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Kroczyce
- u c h w a l a -

§ 1. W uchwale nr 232/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 pkt b uchwały otrzymuje brzmienie:

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych                                                                      - zł. 4,56 od 1 ha powierzchni

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych                                                                                                  - zł. 0,58 od 1m2pow. użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej                                          - zł. 20,95 od 1m2pow. użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym                                                                                                  - zł. 10,75 od 1m2pow. użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych

przez podmioty udzielające tych świadczeń                                          - zł. 3,68 od 1m2pow. użytkowej

e) pozostałych:

- budynków letniskowych                                                                                    - zł. 7,73 od 1m2pow. użytkowej

- garaży i pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację

pożytku publicznego                                                                                    - zł. 4,52 od 1m2pow. użytkowej

3. § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Od budowli: - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

4. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

2. Grunty, budynki wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu i wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

3. Grunty, budynki służące wyłącznie do wykonywania zadań w zakresie ratownictwa górskiego, wodnego i drogowego.

4. Grunty, budynki służące wyłącznie do wykonywania zadań z zakresu kultury.

5. Grunty, budynki lub ich części służące wyłącznie do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej.

6. Grunty, budynki służące wyłącznie do wykonywania zadań w zakresie sportu i rekreacji.

7. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny komunikacyjne - drogi oznaczone symbolem „dr” nie podlegające wyłączeniu z art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »