| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 242/XXXII/2013 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 184/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce
- u c h w a l a -

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kroczyce Nr 184/XXV/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy bez wezwania w następujących terminach:

- za miesiące styczeń i luty do 15 lutego,

- za miesiące marzec i kwiecień do 15 kwietnia,

- za miesiące maj i czerwiec do 15 czerwca,

- za miesiące lipiec i sierpień do 15 sierpnia,

- za miesiące wrzesień i październik do 15 października,

- za miesiące listopad i grudzień do 15 grudnia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »