| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/362/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2013 r. ,poz.594 z   późn. zmianami), art.5 ust.1 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M.P. z   9 września 2013 r., poz.724)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Lipie :  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1m 2 powierzchni   - 0,69 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni   - 4,56 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni -   0,18 zł  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 0,58 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 16,85 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 10,75 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 4,68 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 3,94 zł  

3)   od budowli -   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i   ust.3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 z   późn. zmianami).  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXXI/272/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 9   listopada 2012 roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2014 roku.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie  


Henryka   Siejka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »