| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/362/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2013 r. ,poz.594 z   późn. zmianami), art.5 ust.1 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M.P. z   9 września 2013 r., poz.724)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Lipie :  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1m 2 powierzchni   - 0,69 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni   - 4,56 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni -   0,18 zł  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 0,58 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 16,85 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 10,75 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 4,68 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni użytkowej   - 3,94 zł  

3)   od budowli -   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i   ust.3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 z   późn. zmianami).  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXXI/272/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 9   listopada 2012 roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2014 roku.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie  


Henryka   Siejka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »