| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/376/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w Programie Rodzina Plus na lata 2014 -2018

Na podstawie art.40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 6k ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  
(Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 4   pkt 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011 r. nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.), a   także w   związku z   Uchwałą Nr XXXVI/328/2013 Rady Gminy Lipie z   dnia 17 maja 2013 r. w   sprawie przyjęcia "Programu Rodzina Plus w   gminie Lipie na lata 2014 - 2018"  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co nastepuje:  

§   1.   Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Lipie Nr XL/356/2013 z   dnia 7   października 2013 r. w   sprawie okreslenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w   Programie rodzina Plus na lata 2014 - 2018.  

§   2.   1.   Określa się szczegółowe zasady ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwanej dalej "opłatą" - dla nieruchomości, która w   całości stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy o   ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:  

1)   Posiadanie przez członków rodziny, zamieszkującej na danej nieruchomości, ważnych w   dniu złożenia zgłoszenia, o   którym mowa w   pkt 2   - kart "Rodzina Plus", ktore wydawane są uczestnikom "Programu Rodzina Plus na lata 2014 - 2018" przyjętego uchwałą Rady Gminy Lipie Nr XXXVI/328/2013 z   dnia 17 maja 2013 r.  

2)   Złożenie zgłoszenia, którego stanowi załącznik do niniejszej uchwały wraz z   deklaracją o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  

3)   Zadeklarowanie selektywnego zbierania odpadów na nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina o   której mowa w   pkt 1.  

4)   Ustala się stawkę za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina o   której mowa w   § 2   ust. 1   powyżej drugiego dziecka do 18 roku życia lub 24 roku życia w   przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, które wychowywane są w   danej rodziniew   wysokości 3.00 zł (słownie: trzy złote   ) miesięcznie.  

5)   Utrata ważności przez uprawnionego członka rodziny, karty "Rodzina Plus", o   której mowa w   ust. 1   pkt. 1, wiąże się z   obowiązkiem złożenia nowego zgłoszenia, o   którym mowa w   ust. 1   pkt. 2   w terminie 14 dni od dnia utraty ważności.  

6)   W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, na której zamieszkuje uprawniona rodzina, stawka określona w   pkt. 4   nie obowiązuje.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie  


Henryka   Siejka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Siwik

Specjalista ds. księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »