| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/917/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 7, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/654/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;

2) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, określonego w § 1 Uchwały, jest on zobowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego objętego zwolnieniem, do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym formularzach z wykazem nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na podstawie § 1 Uchwały. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia danego roku lub też po tym dniu zaistniało zdarzenie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - w/w deklarację, a w przypadku osób fizycznych - informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 powołanej ustawy.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013r. do 30.06.2014r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »