| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/917/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 7, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/654/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;

2) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, określonego w § 1 Uchwały, jest on zobowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego objętego zwolnieniem, do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym formularzach z wykazem nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na podstawie § 1 Uchwały. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia danego roku lub też po tym dniu zaistniało zdarzenie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - w/w deklarację, a w przypadku osób fizycznych - informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 powołanej ustawy.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013r. do 30.06.2014r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »