| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 852/LI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art. 2 ust.1 oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Sosnowca:

1) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 768,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.290,00 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 1.542,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) od 3,5 tony do mniej niż 5,5 ton - 978,00 zł

b) od 5,5 tony do mniej niż 9 ton - 1.290,00 zł

c) od 9 ton do mniej niż 12 ton - 1.350,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

5) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 792,00 zł

6) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7) od autobusów, o liczbie miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie - 792,00 zł

b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc włącznie - 1.752,00 zł

c) powyżej 30 miejsc - 2.094,00 zł

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 492/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 852/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita samochodów ciężarowych
( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

-1-

-2-

-3-

-4-

Dwie osie

12

13

1.608,00

1.674,00

13

14

1.674,00

1.776,00

14

15

1.776,00

1.860,00

15

1.860,00

1.938,00

Trzy osie

12

17

1.674,00

1.776,00

17

19

1.776,00

1.860,00

19

21

1.860,00

1.938,00

21

23

1.938,00

2.022,00

23

2.022,00

2.160,00

Cztery osie i więcej

12

18

1.776,00

1.860,00

18

25

1.938,00

2.022,00

25

27

2.022,00

2.082,00

27

29

2.082,00

2.160,00

29

2.160,00

3.084,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 852/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa; ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

-1-

-2-

-3-

-4-

Dwie osie

12

18

1.470,00

1.554,00

18

25

1.554,00

1.608,00

25

31

1.608,00

2.208,00

31

2.208,00

2.364,00

Trzy osie

12

40

2.172,00

2.268,00

40

2.724,00

3.084,00

Cztery osie i więcej

12

40

2.364,00

2.364,00

40

3.084,00

3.084,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 852/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

-1-

-2-

-3-

-4-

Jedna oś

12

18

828,00

882,00

18

25

882,00

894,00

25

894,00

1.104,00

Dwie osie

12

28

840,00

870,00

28

33

1.038,00

1.140,00

33

38

1.140,00

1.620,00

38

1.446,00

2.130,00

Trzy osie i więcej

12

38

978,00

1.254,00

38

1.290,00

1.608,00


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karol Siergiej

Radca prawny, wspólnik kancelarii obsługującej osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i inne podmioty (w tym lecznicze). Przez pięć lat był zatrudniony jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, prawie cywilnym a także prawie i postępowaniu administracyjnym (w szczególności problematyce legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP). Autor licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »