| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 853/LI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 493/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Sosnowca

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zmianami) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) oraz art.2 ust.1, art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr 493/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 listopada 2012r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz.5629) w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Sosnowca zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 853/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Lp

Inkasent

Targowisko
(miejsce poboru opłaty targowej
przez inkasentów)

1

Sosnowieckie Stowarzyszenie
Gospodarcze
Sosnowiec ul. Kukułek 41

ul. Rydza-Śmigłego

2

Bebłot Jan
Sosnowiec ul. Główna 19

ul.Ogrodowa

3

MOTOR-CROSS Babik Piotr
Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 23

ul. Wojska Polskiego

4

BHPOL Joanna Dudek
Sosnowiec ul. Leśna 30

ul. Baczyńskiego

5

SERVISGUM Zenona Świątek
Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 41

ul. Konstytucji

6

Miejski Zakład Usług
Komunalnych (MZUK)
Sosnowiec ul. 3-go Maja 11

ul. Bohaterów Monte Cassino


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »