| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 854/LI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami)), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,z późniejszymi zmianami ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 , poz. 465 )

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

§ 1.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1. określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane dotyczące nieruchomości (działki gruntu) ” (DN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4. określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane dotyczące nieruchomości (Budynki/lokale) ” (DN-1/B) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5. określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane dotyczące budowli ” (DN-1/C) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego – grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego – grunty stanowiące gospodarstwo rolne (IR-2) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

4. określa się wzór załącznika deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

5. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały;

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 258/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 854/LI/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik15.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy

ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą

ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »