| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/63/307/2013 Rady Gminy Suszec

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.), art. 216 ust. 2, pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec


Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić zmiany w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2013 poprzez:

1. zwiększenie planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 4.637 zł,

2. zwiększenie planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę 7.587 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.050 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.237 zł,

- zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł;

3. zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.950 zł obejmujących nadwyżkę z lat ubiegłych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się:

1. dochody budżetu po zmianach w kwocie: 47.218.916 zł,

2. wydatki budżetu po zmianach w kwocie: 51.919.914 zł,

3. przychody budżetu po zmianach w kwocie: 5.035.874 zł,

4. rozchody budżetu w kwocie: 334.876 zł.

§ 3.

Załącznik nr 4 „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na rok 2013” do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4.

Załącznik nr 9 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W związku ze zmianami w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2013 planowany deficyt budżetu wynosi 4.700.998 zł i zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/63/307/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/63/307/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/63/307/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »