| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/256/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 594 z   późn. zm.), oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010r., Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 7   października 2013 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2014r. (M. P. z   11 października 2013r., poz. 812) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M. P. z   9 września 2013 r., poz. 724)  

RADA MIEJSKA W   SZCZYRKU  

- uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 818,00  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie - 1.364,00  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton - 1.637,00  

d)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Stawka podatku w   złotych

 

Dwie osie

12

15

2.212,00

2.342,00

15

 

2.342,00

2.474,00

 

Trzy osie

 

Stawka podatku w   złotych

12

19

2.474,00

2.604,00

19

25

2.604,00

2.730,00

25

 

2.730,00

2.868,00

 

Cztery osie i   więcej

 

Stawka podatku w   złotych

12

29

2.730,00

2.868,00

29

31

2.868,00

3.125,00

31

 

2.982,00

3.125,00

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton - 1.890,00  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciagnik siodłowy + naczepa  

ciagnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 

Stawka podatku w   złotych  

 

Dwie osie  

12  

25  

1.828,00  

1.964,00  

25  

31  

2.080,00  

2.212,00  

31  

 

2.342,00  

2.415,00  

 

Trzy osie  

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

36 włącznie  

2.404,00  

2.415,00  

powyżej 36  

40  

2.474,00  

2.542,00  

40  

 

3.040,00  

3.125,00  

3)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:  

a)   od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 668,00  

b)   równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa masa całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  

(w tonach)  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 

Stawka podatku w   złotych  

 

Jedna oś  

12  

25  

724,00  

788,00  

25  

 

788,00  

862,00  

 

Dwie osie  

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

28  

924,00  

976,00  

28  

33  

976,00  

1.176,00  

33  

36 włącznie  

1.176,00  

1.828,00  

powyżej 36  

 

1.700,00  

2.342,00  

 

Trzy osie  

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

36 włącznie  

1.890,00  

1.910,00  

powyżej 36  

38  

2.026,00  

2.080,00  

38  

 

2.210,00  

2.342,00  

4)   Od autobusów w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniej niż 30 miejsc - 1.450,00  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.164,00  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/159/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 4   grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »