| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/257/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r., poz.594 ze zm.) art. 18a, art. 19 pkt 1   lit. f ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M. P. z   2013r., poz. 724)  

RADA MIEJSKA W   SZCZYRKU  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w   następującej wysokości od każdego posiadanego psa -   52,00 zł   .  

2.   W przypadku, gdy osoba weszła w   posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego, ustala się opłatę w   wysokości 26.00 zł.  

§   2.   Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Szczyrk posiadających psy.  

§   3.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w   terminie do 15 marca danego roku lub w   ciągu 14 - tu dni od daty wejścia w   posiadanie psa, na konto Gminy Szczyrk.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/160/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 4   grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i   poboru oraz terminów płatności.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »