| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/257/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r., poz.594 ze zm.) art. 18a, art. 19 pkt 1   lit. f ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M. P. z   2013r., poz. 724)  

RADA MIEJSKA W   SZCZYRKU  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w   następującej wysokości od każdego posiadanego psa -   52,00 zł   .  

2.   W przypadku, gdy osoba weszła w   posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego, ustala się opłatę w   wysokości 26.00 zł.  

§   2.   Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Szczyrk posiadających psy.  

§   3.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w   terminie do 15 marca danego roku lub w   ciągu 14 - tu dni od daty wejścia w   posiadanie psa, na konto Gminy Szczyrk.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/160/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 4   grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i   poboru oraz terminów płatności.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »