| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/257/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r., poz.594 ze zm.) art. 18a, art. 19 pkt 1   lit. f ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M. P. z   2013r., poz. 724)  

RADA MIEJSKA W   SZCZYRKU  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w   następującej wysokości od każdego posiadanego psa -   52,00 zł   .  

2.   W przypadku, gdy osoba weszła w   posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego, ustala się opłatę w   wysokości 26.00 zł.  

§   2.   Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Szczyrk posiadających psy.  

§   3.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w   terminie do 15 marca danego roku lub w   ciągu 14 - tu dni od daty wejścia w   posiadanie psa, na konto Gminy Szczyrk.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/160/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 4   grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i   poboru oraz terminów płatności.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »