| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/258/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 594 z   późn. zm.), art. 17 i   art. 19 pkt 1   lit. b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010r., Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), uchwały Nr XXXIII/151/2008 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 24 czerwca 2008 r. w   sprawie ustalenia miejscowości, w   której pobiera się opłatę miejscową oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M. P. z   dnia 9   września 2013 r., poz. 724).  

RADA MIEJSKA W   SZCZYRKU  

- uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w   wysokości:   2,19 zł.  

1.   Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej ciąży na osobach fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w   celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu na terenie miasta Szczyrk.  

2.   Opłatę miejscową należy uiścić najpóźniej w   ostatnim dniu pobytu.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/161/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 4   grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »