| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/259/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej zasad jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1   oraz art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, 2, 3   i art. 19 pkt 1   lit a, pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w   podatkach i   opłatach lokalnych w   2014 r. (M.P. z   dnia 9   września 2013r. poz. 724)  

RADA MIEJSKA W   SZCZYRKU  

uchwala:  

§   1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w   następujących wysokościach:  

1.   od sprzedaży obnośnej z   ręki, koszyka, skrzynki, wiadra i   stolika  

od punktu -   33 zł.  

2.   od sprzedaży z   samochodu, przyczepy samochodowej i   campingowej:  

-   o ładowności do 1   t -   236 zł.  

-   powyżej 1   t -   356 zł.  

3.   od sprzedaży w   obwoźnym punkcie gastronomicznym -   256 zł.  

4.   od sprzedaży z   innych pojazdów niż wymienione w   pkt 2   oraz ze straganu, koperty i   stoisk przemysłowych -   356 zł.  

5.   od innych punktów nie wymienionych od 1-4 -   68 zł.  

§   2.   Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Jana Dunata.  

§   3.   1.   Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na targowiskach w   rozumieniu art. 15 ust. 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

2.   Opłata, o   której mowa w   pkt 1   obowiązuje również w   przypadku prowadzenia sprzedaży na nieruchomościach nie stanowiących własności gminy.  

§   4.   Za pobór opłaty targowej przysługuje prowizja w   wysokości 25% od zainkasowanych kwot.  

§   5.   Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent rozlicza w   Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego i   wpłaca na konto Gminy Szczyrk w   terminie 7   dni od poboru, bez względu na wysokość zainkasowanych sum, a   w przypadku gdy zainkasowana kwota przekroczy 500 zł inkasent zobowiązany jest rozliczyć i   wpłacić powyższą kwotę w   dniu następnym w   dzień roboczy po zainkasowaniu tej kwoty.  

§   6.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   7.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/163/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 4   grudnia 2012r. w   sprawie określenia wysokości opłaty targowej zasad jej poboru w   drodze inkasa oraz określenia inkasenta i   jego wynagrodzenia.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014r.  

§   9.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »