| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/264/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r r. poz. 594 ze zmianami), art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. 2012 r, poz. 391), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje  

§   1.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

1.   Opłata za podstawienie i   odbiór kontenera na odpady budowlane i   rozbiórkowe oraz inne uzależniona będzie od wagi odebranych odpadów. Cena będzie zawierała:  

a)   podstawienie kontenera i   transport odpadu –   246 zł brutto   ,  

b)   wynajem kontenera powyżej 48 godzin –   54 zł brutto   za każdą dobę,  

c)   opłata za składowanie zgodna z   cennikiem ZGO stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uzależniona od wagi i   rodzaju odpadu.  

2.   Opłata za odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, w   ilościach ponad zadeklarowane, odbieranych zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych, wynosi:  

a. Pojemnik 120l.-   23,76 zł brutto   ,  

b. Pojemnik 240l.-   43,20 zł brutto   ,  

c. Pojemnik 1100l. –   187,92 zł brutto.  

3.   Opłata za odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, w   ilościach ponad zadeklarowane, odbieranych zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów segregowanych, wynosi  

a. Pojemnik 120l.-   18,90 zł brutto   ,  

b. Pojemnik 240l.-   33,48 zł brutto   ,  

c. Pojemnik 1100l. –   144,72 zł brutto   .  

4.   Opłata za odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych lub zmieszanych zgromadzonych w   kontenerach (KP 5, KP 7), wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, w   ilościach ponad zadeklarowane, odbieranych zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów segregowanych -   225,00 zł brutto   (podstawienie i   transport)   + opłata za składowanie zgodna z   cennikiem ZGO, uzależniona od wagi odpadu.  

5.   Opłata miesięczna za dzierżawę właściwego pojemnika wynosi:  

a. Pojemniki o   pojemności 120 litrów –   8,61 zł brutto   ,  

b. Pojemniki o   pojemności 240 litrów –   11,07 zł brutto   ,  

c. Pojemniki o   pojemności 1100 litrów –   24,60 zł brutto   .  

6.   Wywóz odpadów zgromadzonych w   pojemnikach 120 l., 240 l. lub 1100 l. poza wyznaczoną w   harmonogramie częstotliwością z   zachowaniem deklarowanej ilości -   18,45 zł brutto   .  

7.   Transport odpadów przewidzianych do zbierania w   PSZOK z   nieruchomości zamieszkałych np. popiół lub trawa w   workach   1m 3 - 30 zł brutto   .  

8.   Załadunek i   transport popiołu luzem:   1m 3 - 61,50 zł brutto   .  

§   2.   § 3   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Za ww. usługi zamawiający będzie wnosił opłatę na podstawie wystawionych faktur VAT.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »