| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/340/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „ Dochody budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 53.364,74 złote,w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 53.664,74 złote, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 55.077,00 złotych

2) zmniejszyć dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.412,26 złotych

2. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 300,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 300,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 53.364,74 złote,w tym:

1. Zmniejszyć wydatki  bieżące o kwotę 96.200,00 złotych, w tym

1) zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 104.150,00 złotych w tym:

a) zwiększyć wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.550,00 złotych

b) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.700,00 złotych

2) zwiększyć  dotacje o kwotę 2.950,00 złotych

3) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 149.564,74 złote

1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 149.564,74 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe po zmianach 7.818.022,74 złote,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji udzielanych budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Wielkość udzielanych dotacji po zmianach 1.801.289,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów   38.677.609,02 złotych

Plan wydatków    38.935.242,39 złote

Planowany deficyt budżetowy 257.633,37 złote

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1. Pożyczki w kwocie  87.808,00 złotych

2. Kredyty w kwocie  169.825,37 złotych

§ 6.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 4.838.073,11 złote, które zostaną sfinansowane z:

1.1 pożyczek w kwocie     87.808,00 złotych

1.2 kredytów w kwocie 4.450.323,00 złote

1.3 wolnych środków w kwocie 299.942,11 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.580.439,74 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie 15.788,30 złotych

2.2 kredytów w kwocie 4.281.421,00 złotych

2.3 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283.230,44 złotych

§ 7.

1. W uchwale Nr XXIX/223/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań na :

1.1 Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  -  1.000.000,00 złotych

1.2 Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    -  257.633,37 złote

1.3 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu kredytów i pożyczek                               -  4.580.439,74 złotych

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/340/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/340/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/340/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/340/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »