| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/340/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „ Dochody budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 53.364,74 złote,w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 53.664,74 złote, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 55.077,00 złotych

2) zmniejszyć dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.412,26 złotych

2. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 300,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 300,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 53.364,74 złote,w tym:

1. Zmniejszyć wydatki  bieżące o kwotę 96.200,00 złotych, w tym

1) zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 104.150,00 złotych w tym:

a) zwiększyć wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.550,00 złotych

b) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.700,00 złotych

2) zwiększyć  dotacje o kwotę 2.950,00 złotych

3) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 149.564,74 złote

1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 149.564,74 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe po zmianach 7.818.022,74 złote,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji udzielanych budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Wielkość udzielanych dotacji po zmianach 1.801.289,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów   38.677.609,02 złotych

Plan wydatków    38.935.242,39 złote

Planowany deficyt budżetowy 257.633,37 złote

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1. Pożyczki w kwocie  87.808,00 złotych

2. Kredyty w kwocie  169.825,37 złotych

§ 6.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 4.838.073,11 złote, które zostaną sfinansowane z:

1.1 pożyczek w kwocie     87.808,00 złotych

1.2 kredytów w kwocie 4.450.323,00 złote

1.3 wolnych środków w kwocie 299.942,11 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.580.439,74 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie 15.788,30 złotych

2.2 kredytów w kwocie 4.281.421,00 złotych

2.3 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283.230,44 złotych

§ 7.

1. W uchwale Nr XXIX/223/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań na :

1.1 Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  -  1.000.000,00 złotych

1.2 Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    -  257.633,37 złote

1.3 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu kredytów i pożyczek                               -  4.580.439,74 złotych

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/340/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/340/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/340/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/340/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »