| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Suszec

z dnia 3 grudnia 2013r.

do porozumienia nr PZE/15/R/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Suszec zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały
nr XLVIII/82/417/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Suszec a gminą Pszczyna dotyczących zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a gminą Suszec reprezentowaną przez Pana Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec.

§ 1. W porozumieniu nr PZE/15/R/2013 z dnia 23 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 17 uczniów w okresie od września 2013 r. do października 2013 r. oraz dla 18 uczniów od miesiąca listopada 2013 r. pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Miedźna, gminę Goczałkowice - Zdrój oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.;

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową

na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów

ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Suszec, w roku szkolnym 2013/2014 tj. za 3 uczniów w wysokości: 319,68 zł miesięcznie w 2013 r. x 2 miesiące = 639,36 (za okres od 01.09.2013 r. do 31.10.2013 r.) oraz za 3 uczniów w wysokości:

301,92 miesięcznie w 2013 r. x 2 miesiące = 603,84 (za okres od 01.11.2013 r.

do 31.12.2013 r.). Razem do zapłaty: 1 243,20 (za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.).;

3) załącznik nr 1 do porozumienia nr PZE/15/R/2013 z dnia 23 września 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Suszec.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej

ze stron.

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Burmistrza Pszczyny i Wójta Gminy Suszec
z dnia 3 grudnia 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie.

Wymiar zatrudnienia: 10/18.

Koszt miesięczny:

2013 r.
od 01.09.2013 r.
do 31.10.2013 r.
10/18

2013 r.
od 01.11.2013 r.
do 31.12.2013 r.
10/18

Stawka zasadnicza

1 295,00 zł

1 295,00 zł

Wysługa 6%

77,70 zł

77,70 zł

Motywacyjny

30,00 zł

30,00 zł

Łącznie:

1 402,70 zł

1 402,70 zł

§ 4010

1 402,70 zł

1 402,70 zł

§ 4040

0,00 zł

0,00 zł

§ 4110

241,12 zł

241,12 zł

§ 4120

34,37 zł

34,37 zł

§ 4440

133,33 zł

133,33 zł

Łącznie:

1 811,52 zł

1 811,52 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Suszec


17/3


18/3

miesięczna kwota dotacji
do przekazania


319,68


301,92 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »