| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 276/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013.724), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje

§ 1. Ustala się wysokość stawek w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dębowiec:

1) od gruntów:

a)

od 1 m2powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,87 zł

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,51 zł

c)

od 1 m2gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,43 zł

d)

od 1 m2gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr” za wyjątkiem dróg nie podlegających opodatkowaniu na podstawie art.2 ust.3 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

0,07 zł

2) od budynków lub ich części:

a)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

0,70 zł

b)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,50 zł

c)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł

d)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł

e)

od 1 m2powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,36 zł

3) od budowli - 2% wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Podatek jest płatny w ustawowych terminach płatności.

§ 3. Traci moc uchwała nr 179/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4298).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »