| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 276/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013.724), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje

§ 1. Ustala się wysokość stawek w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dębowiec:

1) od gruntów:

a)

od 1 m2powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,87 zł

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,51 zł

c)

od 1 m2gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,43 zł

d)

od 1 m2gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr” za wyjątkiem dróg nie podlegających opodatkowaniu na podstawie art.2 ust.3 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

0,07 zł

2) od budynków lub ich części:

a)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

0,70 zł

b)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,50 zł

c)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł

d)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł

e)

od 1 m2powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,36 zł

3) od budowli - 2% wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Podatek jest płatny w ustawowych terminach płatności.

§ 3. Traci moc uchwała nr 179/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4298).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »