| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 190/XXV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Irządze Nr 182/XXIV/2013r z dnia 06 listopada 2013r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z póż.zm.) i art. 2,3,4 ust.1,art.5 ust1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póż. Zm./Obwieszczenie MinistraFinansów z dnia 09 września 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r./MP z 2013r z dn. 09 września 2013 poz.724 / art.4 ust.1 art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/ tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr.197 poz.1172 z póżn. zm/Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. W §1 punkt 2 litera e myślnik 2 otrzymuje brzmienie „ garaże - 3,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej” Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »