| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/343/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613, z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.(M.P. z 2013 r. poz. 724) Rada Gminy Lelów

uchwala :

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,15 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,57zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 17,43zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

- budynki letniskowe- 7,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

- garaże- 5,82zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

- inne – 5,06zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/324/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 29 października 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »