| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.   18   ust.   2   pkt. 8, ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym ( t. j. Dz.   U.   z   2013   r., poz. 594) , art.   5   i art.   7   ust.   3   Ustawy z   dnia 12   stycznia 1991   r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t. j. Dz.   U.   z   2010   r. Nr 95, poz. 611   z   późn. zm.) –   Rada Miejska w   Łazach  

-   uchwala –   co następuje:  

§   1.  

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:  

 

1). Od gruntów:  

a). związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez  
względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów  
i budynków od 1   m 2 powierzchni,  


0,82 zł  
 

b). pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub  
elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni,  

4,56 zł  
 

c). pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego od 1   m 2 powierzchni:  


0,22 zł  
 

2). od budynków lub ich części:  

a). mieszkalnych od 1   m 2 powierzchni,  

0,73 zł  

b). związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  
działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni,  


20,07 zł  
 

c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie  
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 powierzchni,  

10,75 zł  
 

d). związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m 2

4,68 zł  
 

e). pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego:  

- garaże wolnostojące od 1   m 2 powierzchni,  

4,73 zł  

- budynki letniskowe od 1   m 2 powierzchni  

7,73 zł  

- pozostałe od 1   m 2 powierzchni,  

3,54 zł  

3). od budowli – od wartości  

2 %  

§   2.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   . grunty, budynki i   budowle wykorzystywane do działalności w   zakresie kultury oraz kultury fizycznej z   wyłączeniem działalności rozrywkowej i   gastronomicznej,  

2)   . grunty, budynki i   budowle służące wyłącznie statutowej działalności w   zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

3)   . grunty zajęte pod drogi nie   będące drogami publicznymi, a   oznaczone w   ewidencji gruntów symbolem „dr”,  

4)   . grunty zajęte pod drogi ogólnodostępne, nie   będące drogami publicznymi i   nie   oznaczone w   ewidencji gruntów symbolem „dr”,  

5)   . budowle wykorzystywane do rozprowadzania wody oraz odprowadzania i   oczyszczania ścieków.  

§   3.  

1.   Zwolnienia określone w   §   2   pkt 3   i 4   stosuje się na wniosek podatnika.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   5.  

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2014   roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »