| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014r. i jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ), art. 15, 16 i 19 pkt 1, lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 września 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. 2013 poz. 724),

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się na rok 2014, wysokość stawek opłaty targowej, obowiązujących: na targowiskach wyznaczonych i oznakowanych przez Gminę - przy ul. Targowej, Mostowej i Targowisku Regionalnym przy Pl. Wolności oraz w innych miejscach:

w dni targów cotygodniowych
lub okolicznościowych


w inne dni

a)z tytułu sprzedaży na jednym
stanowisku
o powierzchni 3 m2– dziennie
- za każde zajęte następne 3 m2powierzchni dodatkowo - dziennie


20,00 zł

20,00 zł.


10,00 zł.

10,00 zł.

b)  przy sprzedaży z ręki lub z kosza, itp.
( w tym drobnych zwierząt) – dziennie


8,00 zł.


4,00 zł.

Podstawę wyliczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się dla wszystkich form sprzedaży (stoisko, stolik, pawilon przenośny, namiot, wykładzina, samochód osobowy, dostawczy, ciężarowy, wóz konny, itp.) - na równych zasadach, tj. od zajętej powierzchni.

2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach Gminy Milówka
z wyjątkiem podmiotów, które mają podpisaną umowę dzierżawy na grunt leżący na targowisku.

§ 2.

Opłatę targową uiszcza się na targowisku, do rąk inkasenta, za otrzymaniem urzędowego dowodu wpłaty. Inkasenta opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Gminy Milówka.

§ 3.

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących
w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »