| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014r. i jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ), art. 15, 16 i 19 pkt 1, lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 września 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. 2013 poz. 724),

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się na rok 2014, wysokość stawek opłaty targowej, obowiązujących: na targowiskach wyznaczonych i oznakowanych przez Gminę - przy ul. Targowej, Mostowej i Targowisku Regionalnym przy Pl. Wolności oraz w innych miejscach:

w dni targów cotygodniowych
lub okolicznościowych


w inne dni

a)z tytułu sprzedaży na jednym
stanowisku
o powierzchni 3 m2– dziennie
- za każde zajęte następne 3 m2powierzchni dodatkowo - dziennie


20,00 zł

20,00 zł.


10,00 zł.

10,00 zł.

b)  przy sprzedaży z ręki lub z kosza, itp.
( w tym drobnych zwierząt) – dziennie


8,00 zł.


4,00 zł.

Podstawę wyliczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się dla wszystkich form sprzedaży (stoisko, stolik, pawilon przenośny, namiot, wykładzina, samochód osobowy, dostawczy, ciężarowy, wóz konny, itp.) - na równych zasadach, tj. od zajętej powierzchni.

2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach Gminy Milówka
z wyjątkiem podmiotów, które mają podpisaną umowę dzierżawy na grunt leżący na targowisku.

§ 2.

Opłatę targową uiszcza się na targowisku, do rąk inkasenta, za otrzymaniem urzędowego dowodu wpłaty. Inkasenta opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Gminy Milówka.

§ 3.

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących
w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »