| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/308/2013 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku, poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów Gmin z terenu Powiatu Myszkowskiego i Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Myszkowa na 2014 rok w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na 2014 rok w pozostałych gminach powiatu myszkowskiego- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, na wypadek niemożności pełnienia dyżuru, polegający w szczególności na likwidacji apteki wyznaczonej w ust.2 niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/206/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Myszkowskiego wraz ze zmianą przyjętą  Uchwałą Nr XLI/284/2013 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Szczerbak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/308/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.


L.p.


Apteka
Adres, telefon


Rozkład godzin pracy aptek

1

APTEKA PRYWATNA „ ESKULAP”
mgr farm. Agata Turoń
ul. Kościuszki 93
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-28-83


poniedziałek – piątek od 800do 2000
sobota - od 800do 1500

2

APTEKA PRYWATNA
mgr  Anna Rogoń
ul. Partyzantów 21
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-04-95


poniedziałek – piątek od 800do 1800

3

APTEKA    OGÓLNODOSTĘPNA                   „ PANACEUM – 2”
mgr farm. Halina Typel
ul. Wolności 25
42 – 300 Myszków
Tel.034/313-52-13


poniedziałek – piątek od 800do 2000
sobota – od 800do 2000

4

APTEKA „Mrzygłodzka”
Właściciel i Kierownik apteki            -mgr farm. Chirzad Hasan
ul. Traugutta 41
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-20-31


poniedziałek – piątek od 800do 1900
sobota – od 800do 1400
niedziele i święta- nieczynna

5

APTEKA „ALOES”
mgr farm. Jadwiga Gil
ul. Sikorskiego 53c
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-56-17


poniedziałek – niedziela
od 800do 2100

6

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„NASZA APTEKA”
kier. mgr farm. Agnieszka Huras
ul. 3-go Maja 12
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-50-43


poniedziałek – niedziela
od 800do 2200
czynna także w święta

7

APTEKA „Na Skłodowskiej”
Właściciel -mgr farm. Jadwiga Gil,
Kierownik – mgr. farm.  Małgorzata Bojanek
ul. Skłodowskiej 7
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-13-44

poniedziałek – piątek od 800do 2100
soboty od 800do 1500

8

APTEKA
Kier. mgr farm. Zbigniew Skotnicki
ul. Piłsudskiego 66
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-21-16


poniedziałek – niedziela
od 800do 2100

9

APTEKA PRYWATNA
mgr farm. Urszula Tylkowska
Pl. Dworcowy 15
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-52-08


poniedziałek – piątek od 800do 1900
sobota - od 800do 1300

10

APTEKI  ARNIKA(w trakcie uruchamiania)
Kier. mgr farm.
ul. Pułaskiego
42 – 300 Myszków
Tel.


poniedziałek – piątek od00do00
sobota - od00do00

11

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „Światowit”
Kierownik  mgr farm.J. Gęgniewicz- Rapczon
ul. 1 Maja 130
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-09-80

poniedziałek – piątek
od 8ºº do 20ºº
sobota 8ºº do 14ºº

12

APTEKA „Na Placu Dworcowym”
Kier.mgr farm. Małgorzata Kupis
Pl. Dworcowy 5/3
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-18-61

poniedziałek – piątek
od 7ºº do 20ºº
sobota 7ºº do 14ºº

13


„APTEKA NA STRAŻACKIEJ”   Kier. mgr farm. Grzegorz Frączek
ul. Strażacka 45
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-30-16

poniedziałek – piątek
od 8ºº do 18ºº ,
sobota 8ºº do 14ºº

14

BTT Byrska i Spółka Sp.J.
Apteka Na Ryneczku
Kier. mgr farm. Leszek Słabosz
ul. Kościuszki 27 K
42-300 Myszków
Tel. 34/313-02-31

poniedziałek – piątek
od 8ºº do 20ºº
sobota – od 800do 1500

15

Aspharma Sp.z o.o.
Apteka „Superjednostka”
Kier. mgr farm. Zbigniew Urbanowicz
ul. Kościuszki 24
42-300 Myszków
Tel. 034/315-74-02

poniedziałek – piątek
od 7ºº do 20ºº
sobota – od 700do 1400

16

APTEKA Orzeł Sp. J.
mgr farm. Barbara Święciak – Orzeł
ul. Górnicza 14
42- 360 Poraj
Tel. 034/314-50-44


poniedziałek – piątek od 730do 2000
sobota - od 730do 1430

17

APTEKA PRYWATNA
Kier. mgr farm. Edyta Girek – Rynkiewicz
ul. Piłsudskiego 5
42- 360 Poraj
Tel. 034/314-56-78


poniedziałek – piątek od 800do 2000
sobota - od 800do 1700
niedziela – od 900do 1400

18

APTEKA Prywatna
wł.Barbara Ostropolska
ul. Górnicza 3
42 – 360 Poraj
Tel. 034/314-50-53

poniedziałek – piątek
od 8ºº do 1900
sobota - od 8ºº do 14ºº

19

APTEKA PRYWATNA s.c.
Kier. mgr farm. Barbara Kuźnik
ul. Stary Rynek 13
42 – 310 Żarki
034/314-82-57

poniedziałek - piątek
od 800– 1900
sobota 800do 1400

20

APTEKA PRYWATNA
mgr farm. Joanna Grzybowska – Szczepańczyk
ul. Piłsudskiego 24/26
42 – 310 Żarki
Tel. 034/314-85-23


poniedziałek – piątek od 800do 1900
sobota - od 800do 1700

21

Apteka Tanich Leków
Właściciel- Bartosz Jakubczak,
Kierownik mgr farm. Grażyna Męcik
ul. Kościuszki 1
42 – 310 Żarki
Tel. 034/321-14-16

poniedziałek – piątek od 7³º do 21ºº
sobota - od 7³º do 15ºº

22

RML-PHARM
Gawroński i spółka Sp. J.
APTEKA „ 3 Maja”
Kier. mgr farm. Monika Zacharska
ul. 3- go Maja 27a
42 – 350 Koziegłowy
Tel. 034/ 314-20-47

poniedziałek – piątek od 800do 2000
sobota - od 800do 1600

23

APTEKA
Ostropolska i Michalska Sp.J.
Kier. mgr farm. Paulina Pianka- Frączek
Pl. Moniuszki 2
42 – 350 Koziegłowy
Tel. 034/314-15-13


poniedziałek – piątek od 800do 1900
sobota - od 800do 1400

24

APTEKA „AGAVIT”
mgr farm. Agnieszka Musialik - Koclęga
Plac Moniuszki 18
42 – 350 Koziegłowy
Tel. 034/314–12–36

poniedziałek –piątek 8 ºº- 20ºº
sobota 8ºº – 19ºº
niedziela 9ºº -13ºº, tylko w okresie od 1.IX-30.IV

25

APTEKA PRYWATNA
mgr farm. Krystyna Kurzak
ul. Sobieskiego 48
42 – 320 Niegowa
Tel.034/315-42-88

poniedziałek – piątek od 8³º do 16ºº
sobota - od 8³º do 14ºº

26

Apteka Nova Vita
Centrum Tanich Leków
Właściciel mgr farm. Joanna Grzybowska – Szczepańczyk,
Kier. mgr farm. Mariola Gębka
ul. Sobieskiego 20
42-320 Niegowa
Tel. 034/321-43-26

poniedziałek – piątek od 8ºº do 16ºº

27

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„CENTRUM”
mgr farm. Iwona Flak – Orłowska
ul. Grunwaldzka 8
42 – 311 Żarki Letnisko
Tel. 034/314-42-03

poniedziałek – piątek od 8ºº do 18ºº
sobota - od 8ºº do 16ºº
niedziela, tylko w okresie                  lipiec – sierpień – od 10ºº - 13ºº

28

APTEKA OGÓLNODOSTEPNA
mgr farm. Wiktor Będkowski – Kuśmierek
ul. Raczyńskiej 3
42 – 311 Żarki Letnisko
Tel. 034/314-61-89

poniedziałek – piątek od 7³º do 18ºº
sobota - od 7³º do 16ºº


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/308/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na 2014 rok

Termin dyżuru


Apteka pełniąca dyżur nocny ( tj. od godz. 22.00 – do godz. 8.00 dnia następnego) w dni powszednie, w niedziele, w święta i inne dni wolne od pracy .

30.12.2013r-06.01.2014r

APTEKA
ul. Piłsudskiego 66
42 – 300 Myszków

6-13.01.2014r

APTEKA „Na Skłodowskiej”
ul. Skłodowskiej 7
42 – 300 Myszków

13-20.01.2014r

Apteka „Superjednostka”
ul. Kościuszki 24
42-300 Myszków

20-27.01.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „Światowit”
ul. 1 Maja 130
42 – 300 Myszków

27.01-3.02.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„NASZA APTEKA”
ul. 3-go Maja 12
42 – 300 Myszków

3-10.02.2014r

Apteka Na Ryneczku
ul. Kościuszki 27 K
42-300 Myszków

10-17.02.2014r

APTEKA PRYWATNA
Pl. Dworcowy 15
42 – 300 Myszków

17-24.02.2014r

APTEKI ARNIKA
ul. Pułaskiego
42 – 300 Myszków

24.02-03.03.2014r

APTEKA „Mrzygłodzka”
ul. Traugutta 41
42 – 300 Myszków

3-10.03.2014r

APTEKA PRYWATNA „ ESKULAP”
ul. Kościuszki 93
42 – 300 Myszków

10-17.03.2014r

APTEKA „Na Strażackiej”
ul. Strażacka 45
42 – 300 Myszków

17-24.03.2014r

Apteka „Superjednostka”
ul. Kościuszki 24
42-300 Myszków

24-31.03.2014r

APTEKA „ALOES”
ul. Sikorskiego 53c
42 – 300 Myszków

31.03-7.04.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „Światowit”
ul. 1 Maja 130
42 – 300 Myszków

7-14.04.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„NASZA APTEKA”
ul. 3-go Maja 12
42 – 300 Myszków

14-21.04.2014r

Apteka Na Ryneczku
ul. Kościuszki 27 K
42-300 Myszków

21-28.04.2014r

APTEKA „Na Skłodowskiej”
ul. Skłodowskiej 7
42 – 300 Myszków

28.04-5.05.2014r

APTEKA PRYWATNA
Pl. Dworcowy 15
42 – 300 Myszków

5-12.05.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „ PANACEUM – 2”
ul. Wolności 25
42 – 300 Myszków

12-19.05.2014r

APTEKA
ul. Piłsudskiego 66
42 – 300 Myszków

19-26.05.2014r

APTEKA „Mrzygłodzka”
ul. Traugutta 41
42 – 300 Myszków

26.05-2.06.2014r

APTEKA PRYWATNA „ ESKULAP”
ul. Kościuszki 93
42 – 300 Myszków

2-9.06.2014r

APTEKA „Na Placu Dworcowym”
Pl. Dworcowy 5/3
42 – 300 Myszków

9-16.06.2014r

Apteka Na Ryneczku
ul. Kościuszki 27 K
42-300 Myszków

16-23.06.2014r

APTEKA „Na Strażackiej”
ul. Strażacka 45
42 – 300 Myszków

23-30.06.2014r

Apteka „Superjednostka”
ul. Kościuszki 24
42-300 Myszków

30.06-7.07.2014r

APTEKA „ALOES”
ul. Sikorskiego 53c
42 – 300 Myszków

7-14.07.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „Światowit”
ul. 1 Maja 130
42 – 300 Myszków

14-21.07.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„NASZA APTEKA”
ul. 3-go Maja 12
42 – 300 Myszków

21-28.07.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „ PANACEUM – 2”
ul. Wolności 25
42 – 300 Myszków

28.07-4.08.2014

APTEKA „Na Skłodowskiej”
ul. Skłodowskiej 7
42 – 300 Myszków

4-11.08.2014r

APTEKA PRYWATNA
Pl. Dworcowy 15
42 – 300 Myszków

11-18.08.2014r

APTEKI ARNIKA
ul. Pułaskiego
42 – 300 Myszków

18-25.08.2014r

APTEKA
ul. Piłsudskiego 66
42 – 300 Myszków

25.08-1.09.2014r

APTEKA „Mrzygłodzka”
ul. Traugutta 41
42 – 300 Myszków

1-8.09.2014r

APTEKA PRYWATNA „ ESKULAP”
ul. Kościuszki 93
42 – 300 Myszków

8-15.09.2014r

APTEKA „Na Placu Dworcowym”
Pl. Dworcowy 5/3
42 – 300 Myszków

15-22.09.2014

APTEKA „Na Strażackiej”
ul. Strażacka 45
42 – 300 Myszków

22-29.09.2014r

Apteka Na Ryneczku
ul. Kościuszki 27 K
42-300 Myszków

29.09-6.10.2014r

Apteka „Superjednostka”
ul. Kościuszki 24
42-300 Myszków

6-13.10.2014r

APTEKA „ALOES”
ul. Sikorskiego 53c
42 – 300 Myszków

13-20.10.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „Światowit”
ul. 1 Maja 130
42 – 300 Myszków

20-27.10.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„NASZA APTEKA”
ul. 3-go Maja 12
42 – 300 Myszków

27.10-3.11.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „ PANACEUM – 2”
ul. Wolności 25
42 – 300 Myszków

3-10.11.2014r

APTEKA „Na Skłodowskiej”
ul. Skłodowskiej 7
42 – 300 Myszków

10-17.11.2014r

APTEKA PRYWATNA
Pl. Dworcowy 15
42 – 300 Myszków

17-24.11.2014r

APTEKI ARNIKA
ul. Pułaskiego
42 – 300 Myszków

24.11-1.12.2014r

APTEKA
ul. Piłsudskiego 66
42 – 300 Myszków

1-8.12.2014r

APTEKA „Mrzygłodzka”
ul. Traugutta 41
42 – 300 Myszków

8-15.12.2014r

APTEKA PRYWATNA „ ESKULAP”
ul. Kościuszki 93
42 – 300 Myszków

15-22.12.2014r

APTEKA „Na Placu Dworcowym”
Pl. Dworcowy 5/3
42 – 300 Myszków

22-29.12.2014r

Apteka „Superjednostka”
ul. Kościuszki 24
42-300 Myszków

29.12.2014r-5.01.2015r

APTEKI ARNIKA
ul. Pułaskiego
42 – 300 Myszków

LEGENDA DO PLANU DYŻURÓW

Apteki z terenu Miasta Myszkowa

1.APTEKA „ALOES”
mgr farm. Jadwiga Gil
ul. Sikorskiego 53c
42 – 300 Myszków
Tel.34/313-56-17

8. APTEKA
Kier. mgr farm. Zbigniew Skotnicki
ul. Piłsudskiego 66
42 – 300 Myszków
Tel. 34/313-21-16

2. APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „Światowit”
Kier. mgr farm J. Gęgniewicz- Rapczon
ul. 1 Maja 130
42 – 300 Myszków
Tel. 34/313-09-80

9. APTEKA „Mrzygłodzka”
mgr farm. Chirzad Hasan
ul. Traugutta 41
42 – 300 Myszków
Tel. 34/313-20-31

3. APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„NASZA APTEKA”
Kier. mgr farm. Agnieszka Huras
ul. 3-go Maja 12
42 – 300 Myszków
Tel. 34/313-50-43

10. APTEKA PRYWATNA „ ESKULAP”
mgr farm. Agata Turoń
ul. Kościuszki 93
42 – 300 Myszków
Tel. 34/313-28-83

4. APTEKA   OGÓLNODOSTĘPNA                                               „ PANACEUM – 2”
mgr farm. Halina Typel
ul. Wolności 25
42 – 300 Myszków
Tel.313-52-13

11. APTEKA „Na Placu Dworcowym”
Kier. mgr farm. Małgorzata Kupis
Pl. Dworcowy 5/3
42 – 300 Myszków
Tel.34/313-18-61

5. APTEKA „Na Skłodowskiej”
Kier. mgr farm. Małgorzata Bojanek
ul. Skłodowskiej 7
42 – 300 Myszków
Tel. 34/313-13-44

12. APTEKA  „Na Strażackiej”
Kier. mgr farm.  Grzegorz Frączek
ul. Strażacka 45
42 – 300 Myszków
Tel. 34/313-30-16

6. APTEKA PRYWATNA
mgr farm. Urszula Tylkowska
Pl. Dworcowy 15
42 – 300 Myszków
Tel. 34/313-52-08

13. BTT Byrska i Spółka Sp.J.
Apteka Na Ryneczku
Kier. mgr farm. Leszek Słabosz
ul. Kościuszki 27 K
42-300 Myszków
Tel. 34/313-02-31

7. APTEKI  ARNIKA(w trakcie uruchamiania)
ul. Pułaskiego
42 – 300 Myszków
Tel. 34/

14. Aspharma Sp.z o.o.
Apteka „Superjednostka”
Kier. mgr farm. Zbigniew Urbanowicz
ul. Kościuszki 24
42-300 Myszków
Tel. 034/315-74-02


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/308/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.

Harmonogram dyżurów nocnych dla aptek ogólnodostępnych z pozostałych gmin, na wypadek niemożności pełnienia dyżuru przez wyznaczoną aptekę z Myszkowa na 2014rok

Termin dyżuru


Apteka pełniąca dyżur nocny ( tj. od godz. 22.00 – do godz. 8.00 dnia następnego) w dni powszednie, w niedziele, w święta i inne dni wolne od pracy, na wypadek niemożności pełnienia dyżuru, polegający w szczególności na likwidacji wyznaczonej apteki z Myszkowa.

1- 6.01.2014r

APTEKA Orzeł Sp. J.
ul. Górnicza 14
42- 360 Poraj

6-13.01.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 5
42- 360 Poraj

13-20.01.2014r

APTEKA Prywatna
ul. Górnicza 3
42 – 360 Poraj

20-27.01.2014r

APTEKA PRYWATNA s.c.
ul. Stary Rynek 13
42 – 310 Żarki

27.01-3.02.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 24/26
42 – 310 Żarki

3-10.02.2014r

Apteka Tanich Leków
ul. Kościuszki 1
42 – 310 Żarki

10-17.02.2014r

APTEKA „ 3 Maja”
ul. 3- go Maja 27a
42 – 350 Koziegłowy

17-24.02.2014r

APTEKA PRYWATNA
Pl. Moniuszki 2
42 – 350 Koziegłowy

24.02-03.03.2014r

APTEKA „AGAVIT”
Plac Moniuszki 18
42 – 350 Koziegłowy

3-10.02.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Sobieskiego 48
42 – 320 Niegowa

10-17.02.2014r

Apteka Nova Vita
Centrum Tanich Leków
ul. Sobieskiego 20
42-320 Niegowa

17-24.02.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „CENTRUM”
mgr farm. Iwona Flak – Orłowska
ul. Grunwaldzka 8
42 – 311 Żarki Letnisko

24.02-3.03.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTEPNA
mgr farm. Wiktor Będkowski – Kuśmierek
ul. Raczyńskiej 3
42 – 311 Żarki Letnisko

3-10.03.2014r

APTEKA Orzeł Sp. J.
ul. Górnicza 14
42- 360 Poraj

10-17.03.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 5
42- 360 Poraj

17-24.03.2014r

APTEKA Prywatna
ul. Górnicza 3
42 – 360 Poraj

24-31.03.2014r

APTEKA PRYWATNA s.c.
ul. Stary Rynek 13
42 – 310 Żarki

31.03-7.04.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 24/26
42 – 310 Żarki

7-14.04.2014r

Apteka Tanich Leków
ul. Kościuszki 1
42 – 310 Żarki

14-21.04.2014r

APTEKA „ 3 Maja”
ul. 3- go Maja 27a
42 – 350 Koziegłowy

21-28.04.2014r

APTEKA PRYWATNA
Pl. Moniuszki 2
42 – 350 Koziegłowy

28.04-5.05.2014r

APTEKA „AGAVIT”
Plac Moniuszki 18
42 – 350 Koziegłowy

5-12.05.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Sobieskiego 48
42 – 320 Niegowa

12-19.05.2014r

Apteka Nova Vita
Centrum Tanich Leków
ul. Sobieskiego 20
42-320 Niegowa

19-26.05.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„CENTRUM”
mgr farm. Iwona Flak – Orłowska
ul. Grunwaldzka 8
42 – 311 Żarki Letnisko

26.05-2.06.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTEPNA
mgr farm. Wiktor Będkowski – Kuśmierek
ul. Raczyńskiej 3
42 – 311 Żarki Letnisko
Tel. 034/314-61-89

2-9.06.2014r

APTEKA Orzeł Sp. J.
ul. Górnicza 14
42- 360 Poraj

9-16.06.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 5
42- 360 Poraj

16-23.06.2014r

APTEKA Prywatna
ul. Górnicza 3
42 – 360 Poraj

23-30.06.2014r

APTEKA PRYWATNA s.c.
ul. Stary Rynek 13
42 – 310 Żarki

30.06-7.07.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 24/26
42 – 310 Żarki

7-14.07.2014r

Apteka Tanich Leków
ul. Kościuszki 1
42 – 310 Żarki

14-21.07.2014r

APTEKA „ 3 Maja”
ul. 3- go Maja 27a
42 – 350 Koziegłowy

21-28.07.2014r

APTEKA PRYWATNA
Pl. Moniuszki 2
42 – 350 Koziegłowy

28.07-4.08.2014

APTEKA „AGAVIT”
Plac Moniuszki 18
42 – 350 Koziegłowy

4-11.08.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Sobieskiego 48
42 – 320 Niegowa

11-18.08.2014r

Apteka Nova Vita
Centrum Tanich Leków
ul. Sobieskiego 20
42-320 Niegowa

18-25.08.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„CENTRUM”
mgr farm. Iwona Flak – Orłowska
ul. Grunwaldzka 8
42 – 311 Żarki Letnisko

25.08-1.09.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTEPNA
mgr farm. Wiktor Będkowski – Kuśmierek
ul. Raczyńskiej 3
42 – 311 Żarki Letnisko

1-8.09.2014r

APTEKA Orzeł Sp. J.
ul. Górnicza 14
42- 360 Poraj

8-15.09.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 5
42- 360 Poraj

15-22.09.2014

APTEKA Prywatna
ul. Górnicza 3
42 – 360 Poraj

22-29.09.2014r

APTEKA PRYWATNA s.c.
ul. Stary Rynek 13
42 – 310 Żarki

29.09-6.10.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 24/26
42 – 310 Żarki

6-13.10.2014r

Apteka Tanich Leków
ul. Kościuszki 1
42 – 310 Żarki

13-20.10.2014r

APTEKA „ 3 Maja”
ul. 3- go Maja 27a
42 – 350 Koziegłowy

20-27.10.2014r

APTEKA PRYWATNA
Pl. Moniuszki 2
42 – 350 Koziegłowy

27.10-3.11.2014r

Apteka Nova Vita
Centrum Tanich Leków
ul. Sobieskiego 20
42-320 Niegowa

3-10.11.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Sobieskiego 48
42 – 320 Niegowa

10-17.11.2014r

APTEKA „AGAVIT”
Plac Moniuszki 18
42 – 350 Koziegłowy

17-24.11.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„CENTRUM”
mgr farm. Iwona Flak – Orłowska
ul. Grunwaldzka 8
42 – 311 Żarki Letnisko

24.11-1.12.2014r

APTEKA OGÓLNODOSTEPNA
mgr farm. Wiktor Będkowski – Kuśmierek
ul. Raczyńskiej 3
42 – 311 Żarki Letnisko

1-8.12.2014r

APTEKA Orzeł Sp. J.
ul. Górnicza 14
42- 360 Poraj

8-15.12.2014r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 5
42- 360 Poraj

15-22.12.2014r

APTEKA Prywatna
ul. Górnicza 3
42 – 360 Poraj

22-29.12.2014r

APTEKA PRYWATNA s.c.
ul. Stary Rynek 13
42 – 310 Żarki

29.12.2014r-5.01.2015r

APTEKA PRYWATNA
ul. Piłsudskiego 24/26
42 – 310 Żarki

LEGENDA DO PLANU DYŻURÓW

APTEKA Orzeł Sp. J.
mgr farm. Barbara Święciak – Orzeł
ul. Górnicza 14
42- 360 Poraj
Tel. 034/314-50-44

7. RML-PHARM
Gawroński i spółka Sp. J.
APTEKA „ 3 Maja”
Kier. mgr farm. Monika Zacharska
ul. 3- go Maja 27a
42 – 350 Koziegłowy
Tel. 034/ 314-20-47

APTEKA PRYWATNA
mgr farm. Edyta Girek – Rynkiewicz
ul. Piłsudskiego 5
42- 360 Poraj
Tel. 034/314-56-78

8. APTEKA
Ostropolska i Michalska Sp.J.
mgr. farm. Paulina Pianka- Frączek
Pl. Moniuszki 2
42 – 350 Koziegłowy
Tel. 034/314-15-13

APTEKA Prywatna
wł.Barbara Ostropolska
ul. Górnicza 3
42 – 360 Poraj
Tel. 034/314-50-53

9. APTEKA „AGAVIT”
mgr farm. Agnieszka Musialik - Koclęga
Plac Moniuszki 18
42 – 350 Koziegłowy
Tel. 034/314–12–36

APTEKA Prywatna s.c.
mgr farm. Barbara Kuźnik
ul. Stary Rynek 13
42 – 310 Żarki
034/314-82-57

10. APTEKA PRYWATNA
mgr farm. Krystyna Kurzak
ul. Sobieskiego 48
42 – 320 Niegowa
Tel.034/315-42-88

APTEKA PRYWATNA
mgr farm. Joanna Grzybowska – Szczepańczyk
ul. Piłsudskiego 24/26
42 – 310 Żarki
Tel. 034/314-85-23

11. Apteka Nova Vita
Centrum Tanich Leków
Właściciel mgr farm. Joanna Grzybowska – Szczepańczyk,
Kier. mgr farm. Mariola Gębka
ul. Sobieskiego 20
42-320 Niegowa
Tel. 034/321-43-26

Apteka Tanich Leków
Właściciel- Bartosz Jakubczak,
Kierownik mgr farm. Grażyna Męcik
ul. Kościuszki 1
42 – 310 Żarki
Tel. 034/321-14-16

12. APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
„CENTRUM”
mgr farm. Iwona Flak – Orłowska
ul. Grunwaldzka 8
42 – 311 Żarki Letnisko
Tel. 034/314-42-03

13. APTEKA OGÓLNODOSTEPNA
mgr farm. Wiktor Będkowski – Kuśmierek
ul. Raczyńskiej 3
42 – 311 Żarki Letnisko
Tel. 034/314-61-89

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »