| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- od 1 m² powierzchni użytkowej 0,72 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m² powierzchni użytkowej 21,86 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m² powierzchni użytkowej 10,36 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,62 zł

e) pozostałych trwale związanych z gruntem

- od 1 m² powierzchni użytkowej 7,39 zł

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,62 zł

2. Od budowli według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7

a) pozostałych 2%.

3. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m² powierzchni 0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 hektara powierzchni 4,56 zł

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni 0,12 zł

d) pozostałych

- od 1 m² powierzchni 0,22 zł.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle:

1. wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony i bezpieczeństwa gminy, zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2. stanowiące drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr", z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bestwina Nr XXIV/169/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2013 roku.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »