| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie określenia na 2014 rok stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących w gminie Bestwina zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody związane z ochroną przeciwpożarową.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia na 2013 rok stawek podatku od środków transportowych.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/267/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących w Gminie Bestwina.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                        612,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9,0  ton włącznie                                                        1 020,00 zł

powyżej 9,0 ton i mniej niż 12,0 ton                                                        1 228,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawki podatku od środków transportu

Stawka

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie


12


13


1 062,00


1 494,00

13

14

1 162,00

1 658,00

14

15

1 288,00

1 842,00

15

1 436,00

2 044,00

3 osie

12

17

1 052,00

1 502,00

17

19

1 166,00

1 666,00

19

21

1 294,00

1 852,00

21

23

1 440,00

2 056,00

23

25

1 600,00

2 288,00

25

1 600,00

2 288,00

4 osie i więcej

12

25

1 590,00

2 272,00

25

27

1 768,00

2 524,00

27

29

1 964,00

2 804,00

29

31

2 100,00

3 040,00

31

2 100,00

3 040,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych od używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                        1 430,00 zł


4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawki podatku od środków transportu

Stawka

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

18

1 254,00

1 794,00

18

25

1 396,00

1 994,00

25

31

1 550,00

2 214,00

31

1 794,00

2 350,00

3 osie i więcej

12

40

2 040,00

2 350,00

40

2 188,00

2 996,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12                                                                                    842,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawki podatku od środków transportu

Stawka

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

18

506,00

724,00

18

25

562,00

804,00

25

628,00

894,00

2 osie

12

28

1 102,00

1 576,00

28

33

1 226,00

1 748,00

33

38

1 360,00

1 838,00

38

1 458,00

2 160,00

3 osie
i więcej

12

38

1 202,00

1 715,00

38

1 340,00

1 906,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc:

              o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30                                                        983,00 zł

              o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30                                          1 970,00 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »