| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/268/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 465), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Określa się wzór:

1. Deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa a także jednostek organizacyjnych państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiące załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa a także jednostek organizacyjnych państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiące załącznik Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »