| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/268/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 465), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Określa się wzór:

1. Deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa a także jednostek organizacyjnych państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiące załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa a także jednostek organizacyjnych państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiące załącznik Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/268/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »