| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 236/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Blachowni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2013 roku poz.594), art. 4 ust. 1 w związku z art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz.U.z 2011r. nr 197, poz.1172 z póź. zm)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Blachownia posiada udziały lub akcje,

2) udziałach- należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Blachownia lub obejmowane przez Gminę.

§ 2.

Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach,

2) cofania udziałów w spółkach,

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Blachowni do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały wkładów pieniężnych wyłącznie w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Blachowni do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych.

3. Wniesienie wkładów, o których mowa w ust.1 i 2 przez Burmistrza wymaga zgody Rady Miejskiej w formie uchwały.

§ 4.

1. Przedmiotem aportu mogą być w szczególności: prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, własność rzeczy ruchomych, własność urządzeń i sieci, udział we współwłasności nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współużytkowaniu wieczystym, ograniczone prawa rzeczowe do lokali mieszkalnych oraz wszelkie prawa majątkowe mogące stanowić wkład niepieniężny.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego ( aportu) w celu pokrycia udziałów w spółkach, wymaga wyceny wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta powinna być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 5.

1. Upoważnia się Burmistrza Blachowni do cofania udziałów w spółkach.

2. Wycofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

3. Cofanie udziałów, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Miejskiej w formie uchwały.

§ 6.

1. Upoważnia się Burmistrza Blachowni do zbywania udziałów w spółkach.

2. Zbywanie udziałów w spółkach następuje w trybie określonym w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji ( t.j Dz. U z 2013 r. poz. 216).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »