| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89/XXXVII/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 art. 40 ust.1 art.41 ust 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn.zm./, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z późn zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2014 r. (M.P. z 2013r., poz. 724)

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie811,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1047,00

c) powyżej 9 ton i mniej niż12 ton1316,00

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub                                                         zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

- samochody dwuosiowe

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 15 ton

1.792,00

1.902,00

b)nie mniej niż 15 ton i więcej

2.142,00

2.314,00

- samochody trzyosiowe

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 19 ton

2.216,00

2.340,00

b) nie mniej niż 19 ton mniej niż 25 ton

2.276,00

2.392,00

c) nie mniej niż 25 ton i więcej

3.064,00

3.112,00

- samochody czteroosiowe i więcej

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 29 ton

2.402,00

2.522,00

b) nie mniej niż 29 ton i więcej

3.064,00

3.112,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony  do poniżej 12 ton1.724,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub                                                         zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- ciągniki dwuosiowe

a) nie mniej niż 12 ton  do 31 ton włącznie

1.614,00

2.402,00

b) powyżej 31 ton

2.250,00

2.402,00

- ciągniki trzyosiowe

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

2.398,00

2.402,00

b) powyżej 36 ton

3.104,00

3.104,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a) od 7 ton do poniżej 12 ton540,00

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub                                                         zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

- przyczepy, naczepy jednoosiowe

a) nie mniej niż 12 ton i powyżej

1.206,00

1.294,00

- przyczepy, naczepy dwuosiowe

a) nie mniej niż 12 ton  do 36 ton włącznie

1.302,00

1.464,00

b) powyżej 36 ton

2.104,00

2.314,00

- przyczepy, naczepy trzyosiowe

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1.274,00

1.366,00

b) pow. 36 ton

2.104,00

2.314,00

7. Od autobusów

a) mniej niż 30 miejsc siedzących1.146,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących2.300,00

§ 2. Traci moc uchwała Nr 77/XXXVI/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie   na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »