| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/208/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 i 80195 o kwotę 20.000 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80148 na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 71004 o kwotę 26.716 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych 25.000 zł, utrzymanie budynków komunalnych 25.000 zł, utrzymanie cmentarza komunalnego 8.000 zł, wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach 6.500 zł.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.446.471,93 zł

b) wydatki w wysokości 18.112.902,93 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 333.569 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2013”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 ”

1. Wprowadzić plan wydatków na zadanie „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach” dz 801 rozdz. 80148 kwota 20.000 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku” Zmniejszyć plan dotacji celowej dla Gminy Świnna dział 801 rozdz. 80104 o kwotę 3.200 zł Zwiększyć plan dotacji celowej dla Miasta Żywiec dział 801 rozdz. 80104 o kwotę 3.200 zł Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w załączniku Nr 14 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013” Zwiększyć plan przychodów o kwotę 33.000 zł Zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 33.000 zł Po zmianach załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/208/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/208/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/208/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/208/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/208/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/208/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »