| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/256/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749, ze zm.) ,

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości60,- złod 1 m² zajętego na prowadzenie sprzedaży nie więcej niż 764,62 zł dziennie.

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa przez inkasenta w dniu dokonania sprzedaży na urzędowy dowód wpłaty będący drukiem ścisłego zarachowania.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Edycie Wacławik, Pani Malwinie Czechowskiej – Jachacz, Panu Andrzejowi Niesyt, Panu Krzysztofowi Wieja, Panu Michałowi Urbaś i Pani Iwonie Polak.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości10 %pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją do kasy Urzędu Gminy w terminie 3 dni od dnia pobrania.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/164/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz. 4766).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich                                                                                        1.              dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),                                                                                                                   2.              dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »