| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/267/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, 2, 3a, art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku jesion wyniosłyFraxinus excelsiorL. o obwodzie pnia 390 cm na wysokości 130 cm, rosnące na działce ewidencyjnej nr 653 położonej w Jaworzu przy ul. Kalwaria nadając mu nazwę „ZOŚKA”.

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 2. W odniesieniu do ustanowionego pomnika przyrody w §1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »