| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/404/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/221/04 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 07 grudnia 2004r., w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.14, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U.2013.594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

1. Wprowadzić następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/221/04 z dnia 07 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania:

a) § 5 otrzymuje brzmienie: kwoty kryterium dochodowego stanowiące podstawę ustalenia odpłatności o których mowa w„Tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania”ulegają zmianie w przypadku zmiany ich wysokości w ustawie o pomocy społecznej.

b) § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Świadczeniobiorca, któremu decyzją została przyznana pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłatę za te usługi wpłaca na rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznejw terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługę wykonano.

c) wprowadza się nowy załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/221/04 z dnia 07 grudnia 2004r.”„Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczonew miejscu zamieszkania” -w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/404/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »