| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/404/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/221/04 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 07 grudnia 2004r., w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.14, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U.2013.594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

1. Wprowadzić następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/221/04 z dnia 07 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania:

a) § 5 otrzymuje brzmienie: kwoty kryterium dochodowego stanowiące podstawę ustalenia odpłatności o których mowa w„Tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania”ulegają zmianie w przypadku zmiany ich wysokości w ustawie o pomocy społecznej.

b) § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Świadczeniobiorca, któremu decyzją została przyznana pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłatę za te usługi wpłaca na rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznejw terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługę wykonano.

c) wprowadza się nowy załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/221/04 z dnia 07 grudnia 2004r.”„Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczonew miejscu zamieszkania” -w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/404/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »