| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. Nr 2013 poz. 465) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
u c h w a l a

§ 1. Określa się następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -              0,82 złod 1 m2 powierzchni,

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -

4,56 zł od 1 ha powierzchni,

3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -              0,36 złod 1 m2 powierzchni,

4) od budynków mieszkalnych lub ich części -                            0,68 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od budynków lub ich części              związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –21,90 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –                                          10,75 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

7) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,65 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

8) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –6,80 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

9) od budowli –                                                                                    2 %ich wartości

§ 2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania podatkowego w drodze inkasa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »