| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. Nr 2013 poz. 465) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
u c h w a l a

§ 1. Określa się następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -              0,82 złod 1 m2 powierzchni,

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -

4,56 zł od 1 ha powierzchni,

3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -              0,36 złod 1 m2 powierzchni,

4) od budynków mieszkalnych lub ich części -                            0,68 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od budynków lub ich części              związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –21,90 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –                                          10,75 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

7) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,65 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

8) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –6,80 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

9) od budowli –                                                                                    2 %ich wartości

§ 2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania podatkowego w drodze inkasa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »