| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się raz na kwartał, w terminach:

1) za I kwartał do 15 kwietnia,

2) za II kwartał do 15 lipca,

3) za III kwartał do 15 października,

4) za IV kwartał do 15 stycznia.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty o której mowa w ust. 1 wyznacza się:

- Panią Urszulę Herud – dla terenu sołectwa Pietrowice Wielkie,

- Panią Sabinę Jackowską-  dla terenu sołectwa Kornice,

- Panią Marię Palisa - dla terenu sołectwa Cyprzanów,

- Pana Konrada Kuroczik - dla terenu sołectwa Pawłów,

- Pana Zdzisława Kozub - dla terenu sołectwa Krowiarki,

- Pana  Artura Gincel - dla terenu sołectwa Maków,

- Pana Adriana Niewiera - dla terenu sołectwa Samborowice,

- Pana Piotra Parys - dla terenu sołectwa Lekartów,

- Pana Jana Mikołajczyk - dla terenu sołectwa Gródczanki,

- Pana Stanisława Paluszek - dla terenu sołectwa Amandów,

- Pana Bernarda Franiczek - dla terenu sołectwa  Żerdziny.

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso: 2% wysokości pobranej opłaty.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 uiścić można również gotówką w kasie Urzędu Gminy     Pietrowice Wielkie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/187/ 2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »