| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się raz na kwartał, w terminach:

1) za I kwartał do 15 kwietnia,

2) za II kwartał do 15 lipca,

3) za III kwartał do 15 października,

4) za IV kwartał do 15 stycznia.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty o której mowa w ust. 1 wyznacza się:

- Panią Urszulę Herud – dla terenu sołectwa Pietrowice Wielkie,

- Panią Sabinę Jackowską-  dla terenu sołectwa Kornice,

- Panią Marię Palisa - dla terenu sołectwa Cyprzanów,

- Pana Konrada Kuroczik - dla terenu sołectwa Pawłów,

- Pana Zdzisława Kozub - dla terenu sołectwa Krowiarki,

- Pana  Artura Gincel - dla terenu sołectwa Maków,

- Pana Adriana Niewiera - dla terenu sołectwa Samborowice,

- Pana Piotra Parys - dla terenu sołectwa Lekartów,

- Pana Jana Mikołajczyk - dla terenu sołectwa Gródczanki,

- Pana Stanisława Paluszek - dla terenu sołectwa Amandów,

- Pana Bernarda Franiczek - dla terenu sołectwa  Żerdziny.

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso: 2% wysokości pobranej opłaty.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 uiścić można również gotówką w kasie Urzędu Gminy     Pietrowice Wielkie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/187/ 2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »