| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/248/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 594 ze zm.), art. 6 c ust. 2 i 6 j ust. 3, 6 k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, ilości odbiorów oraz stawki opłaty za pojemnik.

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) na zmieszane odpady komunalne:

a) o pojemności 110 l – w wysokości 15 zł;

b) o pojemności 120 l – w wysokości 16 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 28 zł;

d) o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 120 zł;

e) o pojemności 5 m3 – w wysokości 300 zł;

f) o pojemności 7 m3 – w wysokości 400 zł;

2) na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) bioodpady:

- o pojemności 120 l – w wysokości 10 zł;

- o pojemności 140 l – w wysokości 12 zł;

- o pojemności 240 l – w wysokości 20 zł;

- o pojemności 1100 l – w wysokości 100 zł.

b) surowce wtórne:

- o pojemności 60 l – w wysokości 4 zł;

- o pojemności 100 l – w wysokości 4 zł;

- o pojemności 240 l – w wysokości 8 zł;

- o pojemności 1100 l – w wysokości 40 zł;

- o pojemności 5 m3 – w wysokości 120 zł;

- o pojemności 7 m3 – w wysokości 160 zł.

c) żużel:

- o pojemności 110 l – w wysokości 8 zł;

- o pojemności 120 l – w wysokości 9 zł;

- o pojemności 240 l – w wysokości 17 zł;

- o pojemności 1100 l – w wysokości 75 zł;

- o pojemności 5 m3 – w wysokości 280 zł;

- o pojemności 7 m3 – w wysokości 350 zł.

d) odpady remontowo – budowlane:

- za 1m3 odpadów betonowo – ceglanych – w wysokości 100 zł;

- za 1m3 pozostałych odpadów – w wysokości 175 zł.

e) opony – w wysokości 4 zł/szt.

§ 3.

Odpady wyszczególnione w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały odbierane będą przez przedsiębiorcę wybranego przez Gminę w drodze przetargu w ilościach i terminach wynikających ze złożonej przez właściciela deklaracji.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXIV/160/12 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemniki.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »