| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/249/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa sie następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów tj. odbieranie odpadów od właściciela nieruchomości w ilości wyższej niż wskazana w Regulaminie utrzymania czystości porządku w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Określa się, iż wysokość ceny za świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 czyli stawka opłaty za pojemniki wynosi:

1) na zmieszane odpady komunalne:

a) o pojemności 110 l - w wysokości 15 zł;

b) o pojemności 120 l - w wysokości 16 zł;

c) o pojemności 240 l - w wysokości 28 zł;

d) o pojemności 1,1 m3 - w wysokości 120 zł;

e) o pojemności 5 m3 - w wysokości 300 zł;

f) o pojemności 7 m3 - w wysokości 400 zł.

2) na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) bioodpady:

- o pojemności 120 l - w wysokości 10 zł;

- o pojemności 140 l - w wysokości 12 zł;

- o pojemności 240 l - w wysokości 20 zł;

- o pojemności 1100 l - w wysokości 100 zł.

b) surowce wtórne:

- o pojemności 60 l - w wysokości 4 zł;

- o pojemności 100 l - w wysokości 4 zł;

- o pojemności 240 l - w wysokości 8 zł;

- o pojemności 1100 l - w wysokości 40 zł;

- o pojemności 5 m3 - w wysokości 120 zł;

- o pojemności 7 m3 - w wysokości 160 zł.

c) żużel:

- o pojemności 110 l - w wysokości 8 zł;

- o pojemności 120 l - w wysokości 9 zł;

- o pojemnoci 240 l - w wysokosci 17 zł;

- o pojemności 1100 l - w wysokości 75 zł;

- o pojemności 5 m3 - w wysokości 280 zł;

- o pojemności 7 m3 - w wysokości 350 zł.

d) odpady remontowo - budowlane:

- za 1 m3 odpadów betonowo - ceglanych - w wysokości 100 zł;

- za 1 m3 pozostałych odpadów - w wysokości 175 zł.

e) opony - w wysokości 4 zł/szt.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXIV/164/12 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »