| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/252/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie warunków i trybów składnia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Gminy Radziechowy - Wieprz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6n ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) w związku z Uchwałą nr XXXIX/250/13 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa format deklaracji elektronicznej w postaci XML oraz układ zgodnie ze wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującym na obszarze Gminy Radziechowy-Wieprz, określonym w załączniku do Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 2.

Określa sposób przesyłania deklaracji elektronicznych za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: www.epuap.gov.pl, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

Określa rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.). Przekazywanie elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych, oraz zapewniający ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz nr XXX/202/13 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybów składnia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »