| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/252/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie warunków i trybów składnia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Gminy Radziechowy - Wieprz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6n ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) w związku z Uchwałą nr XXXIX/250/13 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa format deklaracji elektronicznej w postaci XML oraz układ zgodnie ze wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującym na obszarze Gminy Radziechowy-Wieprz, określonym w załączniku do Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 2.

Określa sposób przesyłania deklaracji elektronicznych za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: www.epuap.gov.pl, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

Określa rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.). Przekazywanie elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych, oraz zapewniający ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz nr XXX/202/13 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybów składnia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »