| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI.220.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.) oraz  art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) , art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów  prawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki  podatku od nieruchomości na terenie gminy Ślemień:

1

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2powierzchni użytkowej

0,72zł

2

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej

20,95 zł

3

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej

10,75 zł

4

Od budynków lub ich części  związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2powierzchni użytkowej

4,68 zł

5

Od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej

7,43 zł

6

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - % ich  wartości określonej na podstawie  art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r o podatkach i opłatach lokalnych

2%

7

Od 1 m2powierzchni gruntów nieobjętych przepisami o podatku rolnym lub leśnym:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,82 zł

b) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha

4,56 zł

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację  pożytku publicznego od 1 m2powierzchni

0,41 zł

                                                       

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości  grunty,  budynki lub ich części:

1. wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. wykorzystywane na działalność polegającą na prowadzeniu ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała NR  XXX.147.2012  Rady Gminy Ślemień z dnia  03 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2013r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od  dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ślemień.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »