| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/301/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41. ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 17 poz. 95 z późn.zm.)

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące lub przeznaczone wyłącznie na następujące cele lub potrzeby , a to:

1) związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej lub działalności charytatywnej,

4) wykorzystywane do gromadzenia, opracowania, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych,

5) wykorzystywane do tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,

6) wykorzystywane na działalność prowadzoną w zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji, wychowania dzieci i młodzieży z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

7) wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz 858 z poźn.zm.)

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/112/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wyry.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »