| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/301/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41. ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 17 poz. 95 z późn.zm.)

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące lub przeznaczone wyłącznie na następujące cele lub potrzeby , a to:

1) związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej lub działalności charytatywnej,

4) wykorzystywane do gromadzenia, opracowania, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych,

5) wykorzystywane do tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,

6) wykorzystywane na działalność prowadzoną w zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji, wychowania dzieci i młodzieży z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

7) wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz 858 z poźn.zm.)

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/112/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wyry.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »