| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 29 listopada 2013r.

do Porozumienia z dnia 5 września 2013 roku w sprawie przygotowania, realizacji oraz finansowania zadań inwestycyjnych pt. „Budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach w ciągu drogi powiatowej Nr S 2312 w Woźnikach” oraz „Budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej S 2310 w Woźnikach”

zawarty pomiędzy Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

1. Tadeusza Koninę                            -              Wicestarostę Lublinieckiego

2. Krzysztofa Olczyka              -              Członka Zarządu

zwanym dalej „Przekazującym”

a Gminą Woźniki reprezentowaną przez:

1. Alojzego Cichowskiego              -              Burmistrza Woźnik,

2. Dorotę Musik                            -              Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Przejmującym”.

§ 1.

1. Zastępuje się dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 o następującej treści:

„Kwota wskazana w § 5 zostanie przekazana na konto Urzędu Miejskiego Woźniki, w terminie do dnia 20 listopada 2013 roku, pod warunkiem otrzymania środków wynikających z porozumienia z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie współpracy przy realizacji zadań inwestycyjnych pt. „Budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach w ciągu drogi powiatowej Nr S 2312 w Woźnikach” oraz „Budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej S 2310 w Woźnikach”.

nowym brzmieniem:

„Kwota wskazana w § 5 zostanie przekazana na konto Urzędu Miejskiego Woźniki, w terminie do dnia 10 grudnia 2013 roku, pod warunkiem otrzymania środków wynikających z porozumienia z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie współpracy przy realizacji zadań inwestycyjnych pt. „Budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach w ciągu drogi powiatowej Nr S 2312 w Woźnikach” oraz „Budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej S 2310 w Woźnikach.”..

2. Zastępuje się dotychczasowy zapis § 7 ust. 1 o następującej treści:

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone przez Gminę Woźniki do 30 listopada 2013 r., a rozliczenie zadania będzie jednocześnie rozliczeniem dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z dnia 21 sierpnia 2013 r. od Gminy Woźniki..

nowym brzmieniem

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone przez Gminę Woźniki do 16 grudnia 2013 r., a rozliczenie zadania będzie jednocześnie rozliczeniem dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z dnia 21 sierpnia 2013 r. od Gminy Woźniki..

3. Zastępuje się dotychczasowy zapis § 7 ust. 2 o następującej treści:

Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu Lublinieckiego nie później niż do 10 grudnia 2013 r..

nowym brzmieniem

Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu Lublinieckiego nie później niż do 19 grudnia 2013 r..

§ 2.

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przekazujący:                                                                                                  Przejmujący:

Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina


Członek Zarządu


mgr Krzysztof Olczyk

Burmistrz


Alojzy Cichowski


Skarbnik Gminy


Dorota Musik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »