| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIV/256/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 5587) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. Uchwałą Nr XXVI/256/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 522).

2. Uchwałą Nr XXXVI/384/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 6293). w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna


mgr inż. Halina Bocheńska


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr XXXVII/391/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XXIV/252/12
Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie: podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 oraz § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna

Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Cieszyn na 21 stałych obwodów głosowania oraz ustala się ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Rynek 1 – Ratusz.

§ 6.

Tracą moc:

1. uchwała Nr LI/518/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania,

2. uchwała Nr XLVI/482/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/518/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/252/12

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 października 2012 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu


Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Akacjowa, Bukowa, Chemików, Dworcowa, Frysztacka (nr nieparzyste od 153 do końca, nr parzyste od 194 do końca), Jodłowa, Leśna, Miodowa, Pod Skałką, Topolowa, Zadworna, Zagrodowa

PPG Polifarb Cieszyn S. A.,
ul. Chemików 4,
Cieszyn

2

Bażancia, Dzika, Frysztacka (nr nieparzyste od 123 do 137, nr parzyste od 130 do 174A), Gajowa, Kręta, Łanowa, Majowa, Mokra, Motokrosowa, Sarnia

Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Motokrosowa 18, Cieszyn

3

Bednarska, Dojazdowa, Folwarczna, Frysztacka (nr nieparzyste od 1 do 107, nr parzyste od 2 do 94A), Gołębia, Górny Chodnik, Hażlaska (nr od 2 do 80), Heczki, ks. Janusza, Kopernika, Krzywa, płk Gwido Langera, Ligonia, Ładna, Łączna, Łąkowa, Łukowa, Mała Łąka, Mostowa, Nad Olzą, al. Piastowska, Poprzeczna, Radosna, Rzeźnicza, Singera, Stokowa, Wałowa, Wysoka

Zespół Szkół Technicznych, ul. Frysztacka 48, Cieszyn

4

Borsucza, Chabrów, Fiołków, Goździków, Gruntowa, Gminna, Hażlaska (nr od 81 do końca), Irysów, Jabłonna, Jałowcowa, Jaskrów, Jelenia, Jeżowa, Katowicka (nr od 52 do końca), Kościelna, Krokusów, Królicza, Letnia, Lisia, Motelowa, Mysia, Narcyzów, Nasturcji, Osiedlowa, Owocowa, Pikiety, Północna, Rudowska, Stokrotek, Szarotka, Tulipanów, Wiewiórcza, Wilcza, Wrzosów, Zajęcza, Żniwna

Szkoła Podstawowa Nr 6,
ul. Katowicka 68,
Cieszyn

5

Cicha, Helmuta Kajzara, Konopnickiej, Kornela Filipowicza, Łagodna, Mała, Miedziana, Nikła, Hulki - Laskowskiego, Powstańców Śląskich, Przepilińskiego, Pszenna, św. Jana Sarkandra, Skośna, Stawowa (nr od 1 do 21), Wiejska, Wierzbowa, Zaciszna, Złota

Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi,
ul. Przepilińskiego 5,
Cieszyn

6

Barteczka Bobka, Brodzińskiego, Cegielniana, Czarny Chodnik, Dyboskiego, Działkowa, Graniczna, Klemensa Matusiaka, Kłosów, Kościuszki, Milaty, Skrzypka, Stawowa (nr od 24 do końca), Wietrzna, Zamarska, Zielona

Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Kościuszki 3,
Cieszyn

7

Bielska (nr od 106 do końca), Braci Miłosiernych, Chłodna, Czereśniowa, Gospodarska, Harcerska, Kątowa, Kępna, Kwiatowa, Mleczna, Morelowa, Olchowa, Rolna, Sadowa, Śnieżna, Ustrońska, Wielodroga, Wiosenna, Wiślańska, Wiśniowa

Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Bielska 160A,
Cieszyn

8

Kamienna, Katowicka (nr 37), Polna, Skrajna, Węgielna

Przedszkole Nr 19,
ul. Skrajna 5,
Cieszyn

9

Bucewicza, Czytelni Ludowej, Dolna, Filasiewicza, Karłowicza, Katowicka (nr od 1 do 32), Macierzy Szkolnej, Moniuszki (nr 4), Partyzantów, Piękna, Słoneczna, Tuwima, Wesoła, Zakątek

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
ul. Moniuszki 4,
Cieszyn

10

Chopina, Gawlasa, Hławiczki, Szymanowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Chopina 37,
Cieszyn

11

św. Jerzego, Liburnia, Moniuszki (bez nr 4)

Przedszkole Nr 20,
ul. św. Jerzego 4,
Cieszyn

12

Benedyktyńska, Bóżnicza, Fredry, Głęboka, Kiedronia, Kluckiego, Kominiarska, Matejki, Mennicza, Michejdy, Olszaka, Rynek, Stary Targ, Stroma, pl. Teatralny, Zamkowa

Gimnazjum Nr 1,
ul. Michejdy 1,
Cieszyn

13

Browarna, pl. Dominikański, pl. św. Krzyża, Limanowskiego, al. Jana Łyska (nr 5), 3 Maja, Młyńska Brama, Nowe Miasto, Pokoju, Przykopa, Ratuszowa, Regera, Schodowa, Sejmowa, pl. Słowackiego, Srebrna, Śrutarska, Trzech Braci


Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Grota Roweckiego, pl. Dominikański 1,
Cieszyn

14

Bobrecka, Bolesława Chrobrego, Garncarska, Hajduka, Kochanowskiego, Kolejowa, Korfantego, Kubisza, pl. Londzina, Szeroka, Szersznika, Wyspiańskiego

Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych,
pl. Londzina 3,
Cieszyn

15

Górna (nr od 5 do 25), Górny Rynek, Jordana, pl. Kościelny, Kraszewskiego, Miarki, Ogrodowa, Sienkiewicza, Stalmacha, ks. Świeżego, pl. Wolności, Wyższa Brama

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,
pl. Wolności 7B,
Cieszyn

16

Błogocka, Dąbrowskiego, Górna (nr od 27 do końca), Adolfa "Bolko" Kantora, Kasprowicza, Kasztanowa, Legionu Śląskiego, Łowiecka, al. Jana Łyska (nr od 21 do końca), Myśliwska, Orkana, pl. Poniatowskiego, Prusa, Ptasia, Reymonta, gen. Władysława Sikorskiego, Tetmajera, Towarowa, Wojska Polskiego, Żeromskiego

Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
ul. Błogocka 24,
Cieszyn

17

Dębowa, Długa, gen. Józefa Hallera (nr nieparzyste od 1 do 49, nr parzyste od 2 do 38), Mickiewicza, Piesza, Południowa, Prosta, Puńcowska (nr nieparzyste od 1 do 39, nr parzyste od 2 do 80), Równa, Sosnowa, Strzelców Podhalańskich, ks. bp. Śniegonia, ks. Tomanka, ks. Trzanowskiego, Tysiąclecia, Wąska, Widokowa

Przedszkole Nr 2-Integracyjne,
ul. ks. Trzanowskiego 4,
Cieszyn

18

Bielska (nr od 1A do 99), Bogusławskiego, Cienciały, Dworkowa, Jaworowa, Kołłątaja, Krótka, Lipowa, Na Wzgórzu, Niemcewicza, Orzechowa, Paderewskiego, Pochyła, Przechodnia, Przybosia, Rajska, Solna, Spadowa, Spokojna, Staffa, Staszica, Szybińskiego, Zaleskiego, Żwirki i Wigury

Przedszkole Nr 16,
ul. Bielska 75,
Cieszyn

19

Brożka, Kossak - Szatkowskiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka",
ul. Kossak-Szatkowskiej 6, Cieszyn

20

Morcinka, Popiołka

Przedszkole Nr 18, ul. Kossak-Szatkowskiej 6, Cieszyn

21

Beskidzka, Bociania, Dobra, gen. Józefa Hallera (nr nieparzyste od 65 do końca, nr parzyste od 40 do końca), Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Wiktora Kargera, Krańcowa, Kresowa, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Miła, Odległa, Orla, Orzeszkowej, Otwarta, Pograniczna, Przepiórcza, Puńcowska (nr nieparzyste od 43 do końca, nr parzyste od 84 do końca), Sienna, Słowicza, Sokola, Sowia, Spacerowa, Spółdzielcza, Karola Stryi, Wronia, Żurawia

Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. gen. Józefa Hallera 161,
Cieszyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »