| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/256/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jeleśnia

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Jeleśnia:

1) zarządza pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa;

2) określa inkasentów w/w opłaty;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Jeleśnia pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej opłatą, w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:

1. Marię Juraczko - zam. Jeleśnia,

2. Stanisławę Góra - zam. Krzyżowa,

3. Tadeusza Mocek - zam. Korbielów,

4. Józefa Pastor - zam.Krzyżówki

5. Halinę Kubica - zam. Przyborów

6. Piotra Juraszek - zam. Pewel Wielka

7. Władysława Gruszkę - zam. Sopotnia Mała

8. Jana Pilarz - zam. Sopotnia Wielka

9. Sławomira Kubicę - zam. Mutne

10. Jan Krzyżowski - zam. Jeleśnia

§ 4. Pobrane w danym kwartale opłaty powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w Jeleśni w terminie 7 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, wpłata powinna nastąpić.

§ 5. 1. Ustala sięwynagrodzenie za inkaso w wysokości 4 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy w Jeleśni opłat pobranych z sołectw (wraz z rozniesieniem blankietów płatniczych).

2. Wynagrodzenie wypłacone bęzie raz na kwartał, w terminie 20 dni od dnia dokonania przez inkasentów wpłat zainakosowanych opłat na rachunek bankowy Urzędu Gminy.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w Jeleśni, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określićwysokośćwynagrodzenia za inkaso. Wprowadzenie inkasa opłaty usprawni system poboru opłat, a także ułatwi mieszkańcom terenów wiejskich jej wnoszenie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »