| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/256/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jeleśnia

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Jeleśnia:

1) zarządza pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa;

2) określa inkasentów w/w opłaty;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Jeleśnia pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej opłatą, w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:

1. Marię Juraczko - zam. Jeleśnia,

2. Stanisławę Góra - zam. Krzyżowa,

3. Tadeusza Mocek - zam. Korbielów,

4. Józefa Pastor - zam.Krzyżówki

5. Halinę Kubica - zam. Przyborów

6. Piotra Juraszek - zam. Pewel Wielka

7. Władysława Gruszkę - zam. Sopotnia Mała

8. Jana Pilarz - zam. Sopotnia Wielka

9. Sławomira Kubicę - zam. Mutne

10. Jan Krzyżowski - zam. Jeleśnia

§ 4. Pobrane w danym kwartale opłaty powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w Jeleśni w terminie 7 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, wpłata powinna nastąpić.

§ 5. 1. Ustala sięwynagrodzenie za inkaso w wysokości 4 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy w Jeleśni opłat pobranych z sołectw (wraz z rozniesieniem blankietów płatniczych).

2. Wynagrodzenie wypłacone bęzie raz na kwartał, w terminie 20 dni od dnia dokonania przez inkasentów wpłat zainakosowanych opłat na rachunek bankowy Urzędu Gminy.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w Jeleśni, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określićwysokośćwynagrodzenia za inkaso. Wprowadzenie inkasa opłaty usprawni system poboru opłat, a także ułatwi mieszkańcom terenów wiejskich jej wnoszenie.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »