| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/259/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2014 na terenie Gminy Jeleśnia.                            

1. Od gruntów:              

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2powierzchni rocznie 0,82 zł;

2) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie 4,56 zł;              

3) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni rocznie0,41 zł;

4) od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w ewidencji gruntówi budynków jako użytki rolne) od 1m2powierzchni rocznie 0,41 zł.                                          

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych lub ich części od 1m2powierzchni użytkowej rocznie (w tym garaże w budynkach) rocznie 0,69 zł;              

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (za wyjątkiem budynków wymienionych w pkt. 3
i 4) od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie 20,50 zł;              

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2powierzchni rocznie 10,75 zł;

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie4,60 zł;

5) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie - za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe 7,73 zł;

b) zajętych na pomieszczenia gospodarcze i chów drobnego inwentarza 4,90 zł;              

c) od garaży wolnostojących z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej inną niż rolnicza6,65 zł;              

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,15 zł;              

e) od pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w podpunktach a,b,c,d,7,15 zł;

6) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7; 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, ratownictwa górskiego, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2013.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »