| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/259/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2014 na terenie Gminy Jeleśnia.                            

1. Od gruntów:              

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2powierzchni rocznie 0,82 zł;

2) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie 4,56 zł;              

3) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni rocznie0,41 zł;

4) od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w ewidencji gruntówi budynków jako użytki rolne) od 1m2powierzchni rocznie 0,41 zł.                                          

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych lub ich części od 1m2powierzchni użytkowej rocznie (w tym garaże w budynkach) rocznie 0,69 zł;              

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (za wyjątkiem budynków wymienionych w pkt. 3
i 4) od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie 20,50 zł;              

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2powierzchni rocznie 10,75 zł;

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie4,60 zł;

5) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie - za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe 7,73 zł;

b) zajętych na pomieszczenia gospodarcze i chów drobnego inwentarza 4,90 zł;              

c) od garaży wolnostojących z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej inną niż rolnicza6,65 zł;              

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,15 zł;              

e) od pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w podpunktach a,b,c,d,7,15 zł;

6) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7; 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, ratownictwa górskiego, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2013.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »