| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/261/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).

Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

-samochody wyprodukowane po roku 2007

543,70 zł

794,60 zł

961,90 zł

-samochody wyprodukowane w roku 2007 i wcześniej

616,90 zł

920,00 zł

1 118,70 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopouszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

653,40 zł

1 097,80zł

13

14

763,20 zł

1 202,30 zł

14

15

867,80 zł

1 306,90 zł

15

1 097,80 zł

1 735,50 zł

trzy osie

12

17

1 202,30 zł

1 861,00 zł

17

19

1 306,90 zł

1 965,50 zł

19

21

1 411,40 zł

2 070,10 zł

21

23

1 526,40 zł

2 122,40 zł

23

25

1 631,00 zł

2 195,50 zł

25

1 746,00zł

2 300,10 zł

cztery osie i więcej

12

25

1 777,30 zł

2 300,10 zł

25

27

1 934,20 zł

2 404,60 zł

27

29

2 038,70 zł

2 456,90 zł

29

31

2 143,30 zł

2 613,70 zł

31

2 143,30 zł

2 613,70 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów, od 3,5 tony i po niżej 12 ton.              

Ciągniki wyprodukowane

w 1995 r. i wcześniej

po 1995 r.

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1 338,20zł

1 233,70 zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1 505,50 zł

1 589,20 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton                            

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 610,10 zł

1 819,20 zł

18

25

1 662,30 zł

1 871,40 zł

25

31

1 714,60 zł

1 934,20 zł

31

1 819,20 zł

2 080,50zł

trzy osie i więcej

12

do 40 włącznie

1 934,20 zł

2 028,50 zł

powyżej 40

2 143,30 zł

2 666,00 zł

5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1 285,97 zł

6. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.                            

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

752,80 zł

1 003,70 zł

18

25

857,30 zł

1 076,90 zł

25

961,90 zł

1 286,00 zł

dwie osie

12

28

1 076,90 zł

1 338,20 zł

28

33

1 199,30 zł

1 463,70 zł

33

38 włącznie

1 304,90 zł

1 612,30 zł

powyżej 38

1 411,40 zł

1 773,90zł

trzy osie i więcej

12

do 38 włącznie

1 559,00 zł

1 612,30 zł

powyżej 38

1 819,20 zł

2 028,30 zł

7. Od autobusów.

AUTOBUSY WYPRODUKOWANE

W 2007 i wcześniej

Po 2007 roku

Mniej niż 30 miejsc

1 599,60 zł

1 557,80 zł

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

2 028,30 zł

1 934,20 zł

§ 2. Oprócz zwolnień, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. Autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej oraz przewozu dzieci szkolnych – nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/161/2012Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »