| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 298/XXXIII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 277/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013.743) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P.2012.812), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się dotychczasową treść§1 pkt 1 c i nadaje się mu brzmienie:
§1 pkt 1 c  powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 1.616,00 zł.”

§ 2. Uchyla się dotychczasową treść§1 pkt 3 c i nadaje się mu brzmienie:
„§1 pkt 3 c  powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 1.466,00 zł;

§ 3. Uchyla się dotychczasową treść załącznika nr 2 do uchwały Nr 277/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 listopada 2013 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r. i nadaje się mu nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 298/XXXIII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.619,00

1.653,00

18

25

1.668,00

1.701,00

25

31

1.812,00

1.849,00

31

2.146,00

2.415,00

Trzy osie

12

40

2.393,00

2.415,00

40

3.065,00

3.125,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »