| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/379/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),art. 15, art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M. P. z 2013r. poz. 724)

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 15,00 złotych za 1m2od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 764,62 złotych.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa w dniu sprzedaży.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom, którymi są sołtysi danego sołectwa:

- Dla sołectwa Bielowicko – sołtys Gruszka Józef;

- Dla sołectwa Biery – sołtys Bury Maria;

- Dla sołectwa Grodziec – sołtys Greń Jadwiga;

- Dla sołectwa Iłownica – sołtys Marekwica Franciszek;

- Dla sołectwa Jasienica – sołtys Szalbot Bronisław;

- Dla sołectwa Landek – sołtys Majcher Kazimierz;

- Dla sołectwa Łazy – sołtys Gunia Marian;

- Dla sołectwa Mazańcowice – sołtys Florek Zdzisław;

- Dla sołectwa Międzyrzecze Dolne – sołtys Iskrzycka Maria;

- Dla sołectwa Międzyrzecze Górne – sołtys Głuc-Mrzyk Maria;

- Dla sołectwa Roztropice – sołtys Żbel Ludwik;

- Dla sołectwa Rudzica – sołtys Machalica Czesław;

- Dla sołectwa Świętoszówka – sołtys Gaszek Grażyna;

- Dla sołectwa Wieszczęta – sołtys Janica Natalia;

3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od zainkasowanych bezpośrednio przez nich kwot.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/371/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014 rok. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 6682.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »