| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/379/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),art. 15, art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M. P. z 2013r. poz. 724)

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 15,00 złotych za 1m2od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 764,62 złotych.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa w dniu sprzedaży.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom, którymi są sołtysi danego sołectwa:

- Dla sołectwa Bielowicko – sołtys Gruszka Józef;

- Dla sołectwa Biery – sołtys Bury Maria;

- Dla sołectwa Grodziec – sołtys Greń Jadwiga;

- Dla sołectwa Iłownica – sołtys Marekwica Franciszek;

- Dla sołectwa Jasienica – sołtys Szalbot Bronisław;

- Dla sołectwa Landek – sołtys Majcher Kazimierz;

- Dla sołectwa Łazy – sołtys Gunia Marian;

- Dla sołectwa Mazańcowice – sołtys Florek Zdzisław;

- Dla sołectwa Międzyrzecze Dolne – sołtys Iskrzycka Maria;

- Dla sołectwa Międzyrzecze Górne – sołtys Głuc-Mrzyk Maria;

- Dla sołectwa Roztropice – sołtys Żbel Ludwik;

- Dla sołectwa Rudzica – sołtys Machalica Czesław;

- Dla sołectwa Świętoszówka – sołtys Gaszek Grażyna;

- Dla sołectwa Wieszczęta – sołtys Janica Natalia;

3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od zainkasowanych bezpośrednio przez nich kwot.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/371/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014 rok. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 6682.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »