| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 listopada 2013r.

do porozumienia nr PZE/17/R/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez Powiat Pszczyński zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały
Nr XVII/125/08 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zawarcia z Gminą Pszczyna, porozumienia dotyczącego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Pana Pawła Sadzy - Starosty Pszczyńskiego oraz Pana Grzegorza Nogłego - Wicestarosty Pszczyńskiego.

§ 1. W porozumieniu nr PZE/17/R/2013 z dnia 25 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla17 ucznióww okresieod września 2013 r. do października 2013 r.oraz dla18 uczniówod miesiącalistopada 2013 r.pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Miedźna, gminę Goczałkowice - Zdrój oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.;

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową
na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów
ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński, w roku szkolnym 2013/2014 tj. za2ucznióww wysokości:213,12 złmiesięcznie w 2013 r. x 2 miesiące =426,24(za okres od 01.09.2013 r. do 31.10.2013 r.) oraz za2 ucznióww wysokości:
201,28miesięcznie w 2013 r. x 2 miesiące =402,56 zł(za okres od 01.11.2013 r.
do 31.12.2013 r.). Razem do zapłaty:828,80 zł(za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.).;

3) załącznik nr 1 do porozumienia nr PZE/17/R/2013 z dnia 25 września 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Pszczyna.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Wicestarosta Pszczyński


Grzegorz Nogły

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Burmistrza Pszczyny i Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 27 listopada 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie.

Wymiar zatrudnienia: 10/18.

Koszt miesięczny:

2013 r.
od 01.09.2013 r.
do 31.10.2013 r.
10/18

2013 r.
od 01.11.2013 r.
do 31.12.2013 r.
10/18

Stawka zasadnicza

1 295,00 zł

1 295,00 zł

Wysługa 6%

77,70 zł

77,70 zł

Motywacyjny

30,00 zł

30,00 zł

Łącznie:

1 402,70 zł

1 402,70 zł

§ 4010

1 402,70 zł

1 402,70 zł

§ 4040

0,00 zł

0,00 zł

§ 4110

241,12 zł

241,12 zł

§ 4120

34,37 zł

34,37 zł

§ 4440

133,33 zł

133,33 zł

Łącznie:

1 811,52 zł

1 811,52 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z Powiatu Pszczyńskiego


17/2


18/2

miesięczna kwota dotacji
do przekazania


213,12 zł


201,28 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »