| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/251/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885)Rada Gminy Chybie

uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy na rok 2013

dział

rodzaj dochodu

treść

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

20 400,00

dochody majątkowe

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

20 400,00

750

Administracja publiczna

0,00

1 051,92

dochody bieżące

wpływy z różnych dochodów

0,00

1 051,92

758

Różne rozliczenia

0,00

77 178,00

dochody bieżące

subwencje ogólne z budżetu państwa

0,00

77 178,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 895 110,00

1 705 053,00

dochody bieżące

wpływy z różnych dochodów

0,00

1 705 053,00

dochody majątkowe

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

3 895 110,00

0,00

razem

3 895 110,00

1 803 682,92

§ 2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2013

dział

rozdział

rodzaj wydatku

treść

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,00

0,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

0,00

750

Administracja publiczna

30 000,00

28 051,92

75023

Urzędy gmin

30 000,00

28 051,92

wydatki bieżące

dotacje

27 000,00

0,00

wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

1 051,92

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000,00

27 000,00

757

Obsługa długu publicznego

0,00

19 406,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

0,00

19 406,00

wydatki bieżące

obsługa długu

0,00

19 406,00

801

Oświata i wychowanie

10 000,00

28 100,00

80101

Szkoły podstawowe

10 000,00

13 100,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

13 100,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

80110

Gimnazja

0,00

15 000,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

15 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 246 000,00

0,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 246 000,00

0,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 246 000,00

0,00

926

Kultura fizyczna

0,00

7 200,00

92695

Pozostała działalność

0,00

7 200,00

wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

7 200,00

razem

3 296 000,00

82 757,92

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe                                                                                                  - 34.570.758,38 zł

- dochody bieżace                                                                                    26.275.344,93 zł

- dochody majątkowe                                                                                    8.295.413,45 zł

- wydatki budżetowe                                                                                                  - 36.844.511,26 zł

- wydatki bieżące                                                                                                  23.198.073,94 zł

- wydatki majątkowe                                                                                    13.646.437,32 zł

- deficyt budżetu w wysokości 2.273.752,88 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek                                                                                    2.273.752,88 zł

§ 4. Dokonać zmian w wydzielonych rachunkach dochodów :

PP Chybie

dział

rozdział

rodzaj wydatku

treść

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

5 000,00

5 000,00

80104

Przedszkola

5 000,00

5 000,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

5 000,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

0,00

§ 5. W uchwale budżetowej na 2013 rok:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2013 w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego, w tym:

a) pożyczki na rynku krajowym – 2.300.000,00 zł;

2) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący wykazu udzielonych dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »