| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/425/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. "a" i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613)

Rada Miasta Wojkowice uchwala

§ 1.

1. Ustala się na terenie Miasta Wojkowice wysokość dziennej stawki opłaty targowej:

1) przy powierzchni sprzedaży do 4 m2– 6,00 zł,

2) przy powierzchni sprzedaży do 8 m2– 12,00 zł,

3) przy powierzchni sprzedaży powyżej 8 m2– 18,00 zł.

2. Terminem płatności opłaty targowej, jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2.

1. Pobór opłaty targowej następuje poprzez wyznaczonych inkasentów:

1) inkasentami są:

a) Pan Adam Binko;

b) Pan Paweł Hajduk;

2. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat za każdy zakończony miesiąc. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XL/347/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kisielewska

Starszy Konsultant w KDCP. Prawnik i Doradca podatkowy. Do 2015 r. senior konsultant w Ernst & Young, wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w Zespole Zarządzania Wiedzą Podatkową Infosys BPO i w Departamencie VAT Ministerstwa Finansów. Jej specjalizacja obejmuje podatkowe i prawne aspekty obrotu towarowego, przede wszystkim w zakresie VAT, cła oraz regulacji dot. biokomponentów i biopaliw ciekłych. Audytor kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. w zakresie spełnienia kryteriów VAT – w tym należytej staranności, wymogów celnych, AEO i wymogów dot. wytwarzania i obrotu biokomponentami i biopaliwami ciekłymi. Przeprowadziła kilkanaście szkoleń z zakresu VAT i cła. Autorka opracowań w czasopismach branżowych na temat VAT, cła i obrotu towarowego. Uczestnik międzynarodowych konferencji i szkoleń w zakresie VAT i cła. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżniona nagrodą Prof. Kodrębskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »