| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/425/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. "a" i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613)

Rada Miasta Wojkowice uchwala

§ 1.

1. Ustala się na terenie Miasta Wojkowice wysokość dziennej stawki opłaty targowej:

1) przy powierzchni sprzedaży do 4 m2– 6,00 zł,

2) przy powierzchni sprzedaży do 8 m2– 12,00 zł,

3) przy powierzchni sprzedaży powyżej 8 m2– 18,00 zł.

2. Terminem płatności opłaty targowej, jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2.

1. Pobór opłaty targowej następuje poprzez wyznaczonych inkasentów:

1) inkasentami są:

a) Pan Adam Binko;

b) Pan Paweł Hajduk;

2. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat za każdy zakończony miesiąc. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XL/347/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »